Article submitted by: Thunderbolts on 26-Mar-2014  
လူလား မူလား မွဳိလား ၿမွစ္လား ? (၁)
ေအာက္ပါေဆာင္းပါးကို January 15/ 2014 က soc.culture.myanmar မွာ Published လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ ။ အခုတခါ ေပၚေပါက္လာတဲ ၿဖစ္စဥ္ေတြအရ လိုအပ္တယ္ ထင္လို. ၿပင္ဆင္ၿဖည္စြက္ၿပီး ထပ္မံ ၿဖန္.ေ၀လို္က္တာၿဖစ္တယ္ ။
လူလား မူလား တဲ့ ၊

ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ယခင္က အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေၿဖခဲ့ဘူးၿပီး ၿဖစ္သည္၊ အေၿဖသည္ လဲ တမ်ိဳးထဲသာ ၿဖစ္လိမ့္မည္။ (လူခင္ရင္ မူ ၿပင္သည္- လူမုန္း ရင္ မူသံုးသည္) ဆိုသည္.စကား တို.သည္ ၿမန္မာစကား မ်ား သာ ၿဖစ္သည္ ကို သတိ မူရမည္ ။ မူ (သို.) စံနစ္သည္ ေကာင္း ကင္မွ က်လာၿခင္း မဟုတ္ ၊ ေၿမတြင္း မွ မွဳိ ၿမက္ ကဲ့သို. ေပၚေပါက္ လာၿခင္း မဟုတ္၊ လူက သာ ကာလ ေဒသ အေၿခအေနအရ လူတို.အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို သင့္ေတာ္ရာမ်ားကို ဖန္တီးေရးစြဲ ခ်မွတ္ရသည့္ မူႏွင့္စံနစ္မ်ားပင္ၿဖစ္သည္ ၊ အခ်ိန္ ကာလ ေနရာ အား ေလွ်ာ္စြာ ေၿပာင္းလဲမွဳမ်ားရွိနို္င္ သည္ လက္ခံနို္င္ ရမည္၊ ေလွနံဒါးထစ္ ၀ါဒ မၿဖစ္သင့္ေပ။ နံနက္ ေန.လည္ ညေန ညဦး ညဥ့္နက္ အာရုဏ္ တိုသည္ တူညီခ်င္း မရွိ မတူညီႀကေပ ၊ကြဲၿပားၿခားနားႀကသည္။ ယေန.ႏွင့္ မနက္ၿဖန္ သည္လည္း ကြဲၿပားလိမ့္ မည္ ။
သူတပါးေရးေသာမူၿဖစ္ေစ မိမိကို္ယ္တို္င္ေရးဆြဲေသာ မူၿဖစ္ေစ ၿပင္ဆင္ရန္လို အပ္လွ်င္ ၿပင္ ဆင္ရမည္ၿဖစ္သည္. သို.ေသာ္ သူတပါး ေရးသားခ်မွတ္ေသာ မူ မ်ားကို မိမိက အေကာင္ အထည္ေဖၚရသည့္ အခါတြင္ ၄င္း ၊ မိမိ၏ မူမ်ား ကို တပါးသူက အေကာင္အထည္ေဖၚရလွ်င္၄င္း သေဘာထားမတို္က္ဆို္င္မွဳ မ်ား ႏွင့္ အထူးႀကံဳေတြနို္င္သည္ ။ ထိုသို. မကိုက္ ညီသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ လူလား မူလား ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚလာတတ္သည္ ၊ သူမ်ား၏မူကို မႀကို္က္ လွ်င္ အေႀကာင္းအက်ိဳးႏွင့္ ၿပဳၿပင္ရန္ႀကိဳးစားရမည္ မိမိ၏ မူကို မႀကိဳက္လွ်င္ သူမ်ား ကလဲ ၿပဳၿပင္ရန္ႀကိဳးပန္ူး လိမ့္မည္ ကို ေမွ်ာ္လင့္ရမည္။
ဒီမိုကေရစီတြင္ မူကို မည္သူ တဦး တေယာက္၏သေဘာၿဖင့္မွ် ေၿပာင္းလ ဲၿခင္းမၿပဳအပ္ ၊ မည္သူတဦး တေယာက္၏ အက်ိဳး အတြက္ကိုမွွ် ရည္ရြယ္၍ အဂတိၿဖင္.မၿပဳၿပင္အပ္ေပ ၊ အေၿခအေန အခ်ိန္အခါ အလိုက္ လုိအပ္လာ သည္ မွ နို္င္ငံေတာ္နဲ့ နို္င္ငံေတာ္သား အမ်ား အက်ိဳး ေရွ.ရွဴ၍ ၿပင္ဆင္အပ္ သည္။ ၿပီးၿပည္စံုသည့္ စံနစ္မရွိဘူးဆိုတာ လက္ခံ သင့္တဲ့ အပို္င္းဘဲ ၊ လက္ ခံရမယ္ ၊ လူ သည္ ၿပီးၿပည္စံုၿခင္းမရွိေပ လူကေရးစြဲေသာ ေရးစြဲခ်မွတ္သည့္ မူမ်ား စံနစ္မ်ား သည္ လဲ ၿပီးၿပည္စံုလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု မွတ္ယူ ထားရမည္။ အထူးသၿဖင္ တဦး တေယာက္ တည္းက ( Dictator) လုပ္ေရးစြဲထား သည ္မူသည္ ၿပီးၿပည္စံုရန္ ေ၀းေနလိမ့္မည္။
(ေရငံုနွုဳတ္ပိတ္ေနတဲ့ အမ်ား စုရွိျပီး စံနစ္ကို သေဘာမတူေသာ္ျငားလည္း မဆန့္က်င္ မျပဳျပင္သူမ်ားလဲ ပါ၀င္ ပါ တယ္။) ဆိုတာ ကိုလဲ လက္ခံေသာ္လဲ ၊ အားမေပးပါ ။ ေဘးထြက္ ေနသူေတြေႀကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ကို ထိခို္က္ေစနို္င္တဲ့အတြက္ ၿဖစ္ပါတယ္၊ ေရငံု နွုဳတ္ပိတ္ေနသူမ်ား၏ အမ်ားစု သည္ အေခ်ာင္ သမား ေရသာခို ေလွႀကံဳ လို္က္မ်ားသာ ဟု ၿမင္ပါသည္ ၊
မစုႀကည္တေယာက္ပင္ အေခ်ာင္စား ေရသာခို ေလွႀကံုလုိက္သမား တေယာက္ ဟု ၿမင္ထား ပါသည္။
အဂၤလိပ္ အယူအဆအရ Life begins at forty ဆိုတာကိ္ု ယံုႀကည္ ခ်က္ ၿဖင့္ အသက္ ၄၃ ႏွစ္တြင္ မဟာသမယ အခါ ေတာ္ က်ေရာက္သည့္.အလား ၿမန္မာနို္င္ငံေရး လွည္းေပၚ သူမ်ားတြန္းတင္း မွုဳ ေႀကာင့္ ေရာက္ခဲ့ သည့္၊ က်မ ေဖေဖ့ သမီးၿဖစ္၍ ေထြးမရ မ်ိဳမရ အၿဖစ္မွာ နို္င္ငံေရးေလာကကို ၁၉၈၈ ခုက ေရာက္လာတဲ့ စို္င္ေကၚလို ၿခံဳ ေပၚေရာက္ လာသူ လို.ေၿပာလို.ရတယ္ ။ ၿမန္မာ့သမို္င္းမွာ ။ က်မေဖေဖ ေၿမွာက္ေပးလို. ေရြး ေကာက္ပြဲ မ၀င္ၿခင္ဘဲ ၀င္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၿဖစ္ခဲ့ရတဲ ဦးနု ကို မွတ္မိတယ္ ။ သူ.ကို မႀကိဳက္ ႀက တဲ့ လူေတြလဲ တပံုၿကီးဘဲ။ မယံုၾကသူေတြ တပံုၾကီးဘဲ ။
မဲတၿပား ပ်က္ကြက္မူွုေႀကာင့္ နို္င္ငံေတာ္နဲ့ နို္င္ငံသားတို ကေမာက္ကမ ၿဖစ္ နို္င္ပါတယ္၊ သိန္းထီလက္မွတ္ ၀ယ္သလို. ေပါက္လိုေပါက္ညား ကံ ကိုယံု၍ ဆူးပံုမနင္းသင့္ပါ ။ “For want of a nail ” ပံုၿပင္ကို သခၤန္းစာ ယူရမွာၿဖစ္ပါ တယ္၊၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ (မဲ မေပးမေနရ) ဥပေဒ ရွိသင့္တယ္ ။ မဲေပးခြင္ရွိသူ အား လံူး မဲေပးႀကရမယ္ ၊ မဲေပး တာမေပး တာ လူအခြင့္ အေရး ( ငါ့ အခြင္.အေရး) ဆိုၿပီး လုပ္ေနဘို.မဟုတ္ဘူး။ မဲ မေပးလို္က္ရ ေကာင္း လားလို. ကန္.ကြက္ဆႏၵၿပ နို္င္ခြင့္ရွိရင္ ၊ တမင္မဲမေပး ပ်က္ကြက္ သူကိုလဲ တာ၀န္မဲ့မွဳ နဲ အေရးယူပို္င္ခြင့္ရွိရမယ္လို. ယံုႀကည္ တယ္ ။
ေရြးေကာက္ပြဲ တခုက်င္းပဘို.သံုးရတဲ့ ၿပည္သူ.ဘ႑ာ ေငြကို မဲတၿပားနဲၿဖစ္ ေစ၊ မဲအမ်ားနဲၿဖစ္ ေစ ၿဖဳန္းပစ္စရာ မလို ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ မခြဲၿခားလိုေသာ္ လဲ ခြဲၿခားၿပီးေၿပာလို တာ တခု ရွိ တယ္ ၊ အရွိကိုအရွိ အတို္င္းပါေလ။ လူ သား နဲ့ လူ.ပါတ္၀န္းက်င္ ဆိုတဲ့ ကိစၥဘဲေပါ့။ လူနဲ.ပါတ္၀န္းက်င္၊ ဘယ္သူ က ဘယ္သူကို ၿပဳၿပင္မွာလဲ ? ၿမိဳ.ေန လူတန္းစား လူ.ပါတ္၀န္းက်င္နဲ့ ေက်း လက္ေတာရြာေန လူတန္းစားနဲ့ လူပါတ္၀န္းက်င္တို.က လူအခ်င္း ခ်င္း အစစ အရာရာ ကြဲၿပားမွဳုေတြ ကို အခုထိ ဘယ္လုိမွ ညွိ မရေသးတာကို ေတြရတယ္၊ ၿမို.သားေတြလည္ သမွ် ၊ ေတာသားေတြ က ေတာ့ ရိုးရိုး သားသား ဘဲ ။ သေဘာထားၿခင္းလဲ တၿခားစီ ေသာက္က်င့္ ၿခင္းလဲ တၿခားစီ ဆိုတာ သိေနတာဘဲ ။ ေက်းလက္ေတာရြာသားေတြဟာ နားပူမခံနို္င္ ႀကဘူး ၊ ေက်ာပူသာခံနို္င္ၾကတယ္။ အတန္းပညာ ေခတ္ပညာတတ္ နဲ့ပါး ႀကလို.လဲ ေခတ္အေၾကာင္း အၿမင္မက်ယ္ အႀကားမက်ယ္ ႀကဘူး ဆိုရင္ မွန္သင့္ သေလာက္ မွန္မယ္၊ အ အ အနေတြေတာ့မဟုတ္ ဘူး။
ဗုဓၵက်မ္းဂန္ပါ တရားဓမၼေတြ ေလ့ လာ မွတ္သား တတ္နို္င္သမွ် အညီ ေနႀက တယ္။ ေလာကအေႀကာင္းကို သိသင့္သေလာက္ သိတယ္။ သူတို. သိတာ ေတြ နားလည္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ ေရွးရိုးႀကီးသမားေတြ ဆို ရင္ ပိုမွန္ မယ္။ ရြာက လူႀကီး ရြာသူၾကီးနဲ ရြာဦးေက်ာင္းကဘုန္းႀကီးတို ရွိတယ္၊ ဘာဥပေဒမွ မလိုဘူး မိရိုးဖလာဥပေဒနဲ့ လံုေလာက္ေန တယ္ ။ လူဘ၀မွာ လူက်င္.၀တ္နဲ့ လူလို ဘယ္လို ေနရမယ္ ဆိုတာ သူတို. သိႀကတယ္ ။ သိပ္မပ်က္ ဆီးေသးတဲ့ လူ ေတြဘဲ ေပါ့.။ ေတာသားရဲေတာ့ ဆြဲထုတ္မရ ဘူးဆိုတာ ၊ ေတာသား ကို မေစာ္ကားဘို. သတိေပး ထားတာ။ အမ်ားၾကီး ရွိတယ္ ၿမိဳ.သားေတြနဲ့ မတူဘူး ၊ မန်ိုင္းယွဥ္နို္င္ဘူး။ ဒီေနရာမွာ ေတာသား ၿမိဳ.သားဆိုၿပီး ရွိေနတဲ့ ကြဲျပား မွဳေတြကို ၿမင္ေအာင္သာ ေၿ႔ပာၿပေနတာ ၊ ကိုယ္ကခြဲၿခားေနတာ မဟုတ္ ဘူး။ သူတိုထဲမွာ ရိုးသား ေၿဖာင့္မွတ္ သူ လူ ၁၀၀ မွာ ၈၀ % ႏွ်ုန္းရွိမယ္ ၊ ၿမိဳ.ကလူ ၁၀၀ မွာ ရိုးသားေၿဖာင့္မတ္သူ ၂၀% ႏွဳန္းဘဲရွိမယ္ ။ ။ ဒီလိုကြဲ ၿပားတာ ကို သိဘို.လို တယ္ ။ သူေတာ္စင္ဆိုတာ ဘုန္းႀကီး ရဟန္းေတြ ထဲမွာေတာင္ ရွိပါ့မလားလို. သကၤာ မကင္း ရွိမိ တယ္။
ၿမိဳ.သားေတြဟာ ေတာသားေတြအေပၚဗိုလ္က်တာေတြဟာ အစဥ္အလာ လိုၿဖစ္ေန တယ္ ။ ၿမိဳေနသူေတြ ဟာ ပကာသနကို ဦးစားေပးႀကတာမို.အေၿခခံလူ.အခြင္.အေရးဆိုတဲ့ စား ၀တ္ ေနေရး က်န္းမာေရးထက္ ပိုၿပီး လိုအပ္ တာေတြရွိလာတယ္၊ လူေနမွဴစံနစ္ အဆင့္အတန္းမီ ေနထို္င္ေရး ဆိုၿပီး မရွိတာေတြ ကို (မရွိ မၿဖစ္) ေတါအၿဖစ္ ဖန္တီး လာတယ္. လူေနမဳွု
အဆင့္ အတန္း လူတန္းစားခြဲၿခား မဳွုေတြ ၿဖစ္လာရတယ္ ။ လူလူခ်င္းကြာဟ မွဳေတြ ပိုဟ လာတယ္ လူမွဴေရးၿပသနာေတြအထိ ေပါက္ကြဲ ခဲ့တယ္။
ဗူဒၵဘာသာတရားဟာ The way of life လို. လူသိထားတဲ့ ၊ ဗုဒၵဘာသာ အေၿခခံ သီလ တရား ဟာ လူမွဳ ေရး စံနစ္ဘဲ ဆိုတာကို ေစာဒက မတက္ လိုေပမဲ့။ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြ နို္င္ငံေတြဟာ ဘာေႀကာင္ သူတပါးရဲ့ ညွင္း ပန္းႏွိပ္စက္ အနို္င္ က်င့္မွဳ အထူးသၿဖင္္ ခရစ္ယန္၀င္ေတြ ၊ အခုဆိုရင္ မြတ္စလင္ေတြရဲ ေစာ္ကားမွဳေတြ ကို ခံေနရတာပါလိမ့္လို. ေတာ့ ၿဖင္. ေတြးမိတယ္ ။ ခံႏၱီပါရမီကို စမ္းသတ္ေနတာလား ၊ ခံၿပင္းတာအမွန္ဘဲ ။ ေရွးဘ၀ ကုသိုလ္ကံ တဲ့လား-၀ဋ္ လို္က္ တာ တဲ့လား ေၿပာၿခင္တာေၿပာလို.ရတယ္ ။ အခုဆိုရင္ သီးခံသင့္မွ ခံမယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္လာၿပီ။ တဖက္သူက စည္းေက်ာ္လာရင္ စည္းတြင္းက သူက ကာကြယ္ခုခံပို္င္ခြင္ရွိတယ္ ဆိုတာ လူ.အခြင့္အေရးနဲ့ အညီဘဲ ။
The way of life ဆိုတာ ၃၈ ၿဖာ မဂၤလာတရားကို ဆို လိုပံုရွိတယ္ ။ လူသာ မန္ ေတြ အတြက္ သာမန္လူ.ဘ၀ အတြက္ လံုေလာက္ၿပီးသားဘဲ ၊ ဗုဓၵရဲ့ မွန္ေသာတရားဟာ အဆင့္အတန္း ခြဲၿခား ၿခင္းမရွိ လူ နတ္ ၿဗဟၼာ သတၱ၀ါ အားလံုးအတြက္ တခုတည္းေသာ တရားဘဲ၊ ပဥၥဳပန္ သံသရာ. ေလာကီ ေလာကုတၱရာ အတြက္ဘဲ ၿဖစ္တယ္ ။ အမွန္တရား ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ သစၥာ ၄ ပါးဘဲ ၊ မွန္ေသာ တရား ဆိုတာကေတာ့ မဂ္ဂင္ ရွစ္ပါးကို ေၿပာတယ္လို.သိရ တယ္။
လူေတာ္လူေကာင္းဆိုတာ၊ လူေတြထဲက လူေတြပါ ၊ သူတိုလူေတာ္ လူေကာင္းၿဖစ္တယ္ ဆို တာ ကို ဘယ္သူ က သိသလဲ ၊ ဘယ္သူက ဘယ္လို ဆံုးၿဖတ္မွာလဲ ၊ အထက္မွာ ေၿပာခဲ့တဲ အရည္အခ်င္း အရည္ အေသြး ရွိ သူေတြက သူတိုထဲက သင့္ေတာ္သူကို ေရြးႀကရမယ္ ။ မိမိ ကိုယ္တို္င္က အရည္အခ်င္းမရွီရင္ သူတပါးရဲ့ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းရည္ တို.ကို ဘယ္လိုၿမင္ နို္င္္မလဲ ဆိုတာကေတာ့ စဥ္းစားစရာ။ အို္က္တင္ ေကာင္း အေၿပာေကာင္း အဆိုေကာင္း ရုပ္လွတဲ့သူဟာ အရည္အခ်င္း အရည္အေသြး ေကာင္းတယ္တဲ့လား ၊ လူ ေတာ္လူေကာင္း လို.ေၿပာရေအာင္ သြားၿဖဲ ႀကည့္ သလား? ကိုယ္က ေကာင္းမွသာလဲ သူတပါးရဲ့ ေကာင္း ခ်က္၊ ေကာင္းကြက္ ကေလးေတြကို ၿမင္နို္င္မယ္၊ ကို္ယ္ ေကာင္းေအာင္အရင္ႀကိဳးစား ရလိမ့္ မယ္ ။ ကိုယ္ ေကာင္းတာမေကာင္းတာကို ဗုဓၵတရားေတာ္မ်ားနဲ့ နို္င္းခ်င့္ ႀကည့္ လို ရနို္င္ပါတယ္ ၊ ေၿပာရၿပန္ရင္ ဗုဓၵ တရားေတာ္ေတြဟာ ပဥၥဳပန္ အနာဂါတ္ ၂ ကာလတို.အတြက္ ကာမိ ပါတယ္ ။
အေကာင္းရွိရင္ အဆိုးရွိမယ္ ၊ ကိုယ္ယံုႀကည္တာဟာ အေကာင္း သူမ်ား ယံုႀကည္တာဟာ အဆိုးလိုၿမင္လို.မရ ပါဘူး ။ ဆန့္က်င္ဘက္ ဆုိတာ သဘာ၀၊ ဆန္.က်င္ဘက္၀ါဒဟာ စံနစ္ ဆိုး လို့ေခၚလုိ.လဲ မျဖစ္ေသးဘူး။ အဆိုး ၿမင္၀ါဒီ အဆိုး ၿမင္၀ါဒ တို.ဟာ ရွိေနမွာဘဲ ။ ဘယ္သူ က ဆိုးတယ္ ဘယ္ဟာက ဆိုးတယ္ဆိုတာ ပညတ္ ခ်က္ေတြ ဘဲ ၊ တေယာက္ အတြက္ေကာင္းရင္ တေယာက္အတြက္ ဆိုးတတ္တယ္ ။ ၊ အၿခားစံနစ္ေတြ မလြဲမေသြ ေတြႀကံဳ ရင္ဆို္င္ရမဲ့ ဆန္.က်င္ ဘက္ေတြကိုေတာ့ ဥပကၡာ ၿပဳ နို္င္တဲ့ ပါရမီ မရင့္ေသး ဘူးလိုဘဲ ေၿပာေတာ့မယ္။
ဘာသာေရးနဲ နို္င္ငံေရးကုိ မေရာၿခင္ေသာ္လဲ ဆီတၿခား ေရတၿခားခဲ့သို.ခြံဲၿခား၍ မရပါဘူး၊ ေရာေနလိမ့္အံုး မည္ ၿဖစ္ သည္ ၊ ဘာသာေရးသည္ လူတို.၏ စိတ္ဆင္ရို္င္းကို ယဥ္ေအာင္ ထိမ္းေၾကာင္းၿပဳၿပင္သည္သာၿဖစ္၍ လူ. ေလာက၏ နိင္္ငံေရးေလာကတြင္ ေန.စဥ္ ပါ၀င္ဦး ေဆာင္ေနလိမ့္မည္သာ ၿဖစ္သည္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ ရွိၿပီးၿဖစ္ေသာ္လဲ အမွန္ဟု လက္ခံသူ လက္မခံသူေပၚမွာသာတည္သည္ လည္းၿဖစ္ သည္လို. ဆိုၿခင္တယ္၊
လူႀကီးမ်ားေၿပာစကား တဆင့္လက္ေဆာင္ပါးရလွ်င္ ။ တခ်ိန္က လူသာမန္ တို.ကိုယ္တို္င္ပင္ ေၿမလွ်ဳိုးမိုးူပ်ံ ကိုယ္ေပ်ာက္သည့္ စ်ာန္သမာပါတ္မ်ား ရရ ွိႀကသည္ဟု ဆိုသည္။ သစၥာ သမာဓိ သိကၡာတို.၏ မ်က္ေမွာက္ အက်ိဳးဟု ဆိုရမည္။
အေၿခခံ သီလတရား ကို လူေနမွဳဴစံနစ္အၿဖစ္ က်င့္သံုးသူမ်ားအေပၚ သီလ မရွိသူမ်ားက အဓမၼ အနို္င္က်င့္ မွဳမ်ား ကို မည္သို. ခုခံ တြန္းလွန္မည္နည္း။ မည္မွ်ထိ သီးခံမည္နည္း ၊ ေမတၱာ သုတ္ရြက္၍ ပေပ်ာက္ေစ မည္ မဟုတ္ပါ ။ အၿခား ပါးတဖက္ကိုေပး၍လဲ ေက်နပ္လိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ (သတိျပဳရမည္မွာ စူးေနရာစူး ေဆာက္ ေနရာ ေဆာက္ သံုးသင့္သည့္စံနွဳန္းနွင့္သံုးရန္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ျခင္း ပင္ျဖစ္ ပါသည္။) ဆိုတာကို ေထာက္ခံေသာ္လဲ အထိမ္းအကြက္ ရွိရလိမ့္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။
ေခါင္းေဆာင္ အရည္အခ်င္းနဲ့ စြမ္းရည္ တခုထဲနဲ့မၿပီး ေနာက္လို္က္ အရည္ အခ်င္းနဲ့ စြမ္းရည္တို.လဲ လို အပ္ပါအံုးမည္၊ စကားအရာေၿပာရပါလွ်င္ ေရွ.ေဆာင္နြားလား ေၿဖာင့္ ေၿဖာင့္ သြား ဆိုသည့္ စကားရပ္တြင္ (ေၿဖာင့္ေၿဖာင္)့ ဆိုသည့္ စကား ၂ လံုးသည္ အလြန္ အေရးပါ ပါသည္ ။ အေကြအေကာက္ အဆင္းအတက္ တို.ၿဖင့္ မ်ားၿပား ၿပည့္လွ်က္ ရွိသည့္ ေလာက တြင္ မ်ဥ္း ေၾကာင္းဆြဲထားသကဲ့ သို.ု ေၿဖာင့္တန္းေနရန္ လက္ေတြအားၿဖင့္ မၿဖစ္နို္္င္ပါ။ ။
ေလာက ၃ ပါးတြင္ အပါအ၀င္ၿဖစ္သည့္လလူ.ေလာကႀကီးကို သူမ်ားထက္ မတူ အကုန္အစင္ ေလ.လာမိသည္. ေဂါတမဗုဓၵ က ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ တရားမ်ား အစြန္းမေရာက္သင့္ ေႀကာင္းတရားမ်ား ႏွင့္ တကြ မွန္ေသာတရား ဓမၼစႀကၤာ ကို ေဟာႀကားခဲ့ဟန္ရိွပါသည္ ၊ က်ဳပ္တုိ.တေတြ. တိက်စြာ လုိက္ နာ ေနႀကသည္ဟု ၀န္မခံနို္င္ပါ။ ေဂါတမ တရားကို အပစ္အနာဆာရွာၿပီး ၊ သူ.ကိုု အပစ္ တင္ရန္လည္း မၿဖစ္ပါ ၊၊ ဆိုလိုသည္ မွာ ေဂါတမ ဆံုးမခ်က္ ေတြကို မလို္က္နာသူ ၊ မႀကားဘူးသူ။ မႀကားၿခင္သူေတြ နဲ့ ၿပည္နက္ေန ေသး တဲ့ က်ဳပ္တို နို္င္ငံနဲ့ နို္င္ငံသူ နို္င္ငံသားတို.အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ ဆိုသူ ဟာ ေၿဖာင့္ေၿဖာင့္သြားလို. မၿဖစ္နိုင္ေသးပါ ၊ အထူးသၿဖင္ ဒီမိုကေရစီတြင္ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တို္င္ ၽြွန္ရာကို မလုပ္ဘဲ လူထုအၾကိုူ္က္ ေယာယိမ္း ၊ ဘသားယိမ္းမို. အဂတိ လုိက္စားေနတာဘဲ လို. ၿမင္တယ္ ၊ ေနာက္လို္က္ ေတြဟာ ဒို.လူကေလးမ်ား ထဲမွာဘဲ ရွိေနပါလိမ့္ အံုးမယ္။ လူတို္င္းဟာ ခ်ိဳ.ယြင္းခ်က္ ကို္ယ္စီနဲ.မို.၊ ခ်ိဳ.ယြင္းခ်က္ ကိုယ့္ထက္နဲ့သူကို လူေတာ္ လူ ေကာင္းအၿဖစ္၊ အသိအမွတ္ၿပဳ သတ္မွတ္ၿပီး ကိုယ္လြတ္ရံုးသေဘာနဲ. ကိုယ္ မလုပ္ၿခင္ေသာ ၊ မလုပ္နို္င္ေသာအလုပ္ကို လုပ္ခို္င္း ေနၿခင္းမ်ိဳးသက္သက္ မၿဖစ္သင့္ပါ ။ သူ.ကို ကို္ယ္က ပံ့ပိုးေထာက္ခံ ရ လိမ့္မယ္ ၿဖစ္ပါတယ္ ။
ၿပန္ေၿပာင္း သတိရ ၊ ေလ့လာမည္ ဆိုလွ်င္ .ၿမန္မာနို္င္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္း လုပ္သူမ်ား အအုပ္ခ်ဳပ္ ခံမ်ား အားလံုးကုိ ေလ.လာရပါမည္ ၊ အေကာင္း အဆိုး သတိရ စရာေတြ အမ်ား ႀကီးရွိပါသည္။ သခၤဏ္း စာေတြ ယူစရာ အမ်ား ႀကီးရွိ ပါသည္၊ ယူႀကသလား ?

ေနာက္ ဆက္ရန္