Article submitted by: Thunderbolts on 21-Dec-2013  
သခင္ အားရ ကၽြန္ပါး၀ ေတြကို ဖယ္ရွားႀက။
ဒို.လူကေလးမ်ား ဆိုသေလး ။

ၿဖဳတ္ ထုတ္ သတ္ လမ္းစဥ္ လို္က္ႀကမလား ?

အတို္င္အေတာ ေတြက ထူ။ တို္င္းၿပည္ဟာ မင္းမဲ့ စိုးမဲ့ ၊ လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ ၆၀ နီးပါးမွာ ဒီအတို္င္း သာဆိုရင္ တေယာက္မွ ေကာင္းတဲ့လူ မရွိဘူး ၊ အစိုးရနဲ့အမွဳုထမ္း အရာထမ္း၊ လယ္လုပ္ ကုန္သည္ ပြဲစား ရပ္ကြက္ လူႀကီး ေတြနဲ့ ရပ္ကြက္လူထု ေကာင္းသူ မ်ားရွိေသးရဲလား။ ဘုန္းႀကီး ဆိုသူေတြ ဆို တာေတြက ေရာ ? ေမးခြန္းကုိ အေႀကာင္း အက်ိဳးနဲ့ ေၿဖလာမဲ.လူ ေပၚလာရင္ ေကာင္းတာေပါ့ ၊ေမွ်ာ္ေတာ့ မေမွ်ာ္လင္.ပါဘူး ။

အဂၤလိပ္စကားမွာ Nobody is perfect လို.ဆိုထားတယ္ ၊ ဘိုင္ဘယ္ မွာလဲ He who has no sin, cast the first stone လို ေယရွဳကေၿပာတယ္ လို.ဆို ထားတယ္ ။ ဒီစကားေတြအရ ဆိုရင္ ေလာကသားေတြဟာ အားလံုးအပစ္ရ ွိႀက တယ္ ဆိုတာဘဲ အားလံုးဆိုတာ ဘယ္သူ ေတြ လဲ ? ကမာၻဦးက်မ္းဆို တာ မွာေတာ့ ေဂါ(ဒ) ဖန္ဆင္းတဲ့ ေလာကသား အာဒမ္ နဲ.အိ(ဗ) တို.အပါအ၀င္ သူတိုက ဆင္းသက္တ့ဲသူေတြဟာ ေၿပာ မနို္င္ ထိမ္းမရ သိမ္းမရလို. ေဂါ(ဒ္)က ကမာၻႀကီးကို ေရနဲ ေဆးပစ္လို္က္တာ လူမ်ိဳးအားလံုး ဂ်ီနိုဆို္က္ သြား တယ္ ။ ခ်စ္သား အာၿဗဟန္ နဲ့ မိသားစု ဘဲ လြတ္တယ္ တဲ့ ။ ကဲ အဲဒါသာ ႀကည္.ေတာ့ လူဆိုတာ မေၿပာနဲ့ ေဂါ့(ဒ) ေတာင္ မ်က္ႏွာလို္က္ လို္က္တာမ်ား ။ ငါ့စကား နားေထာင္ရင္ ငါႀကည့္ရွဳေဆာင္မ မယ္၊ အပစ္ကင္း သူ ရွိေသး တယ္ လို.ဆိုၿခင္တာလား? အာၿဗာဟန္ မိသားစုက ဆင္းသက္တဲ့ ေလာက သားေတြ ဟာလဲ၊ အာၿဗဟန္ေသြးပါေနလို. အက်င့္ပ်က္ေနႀကတာ လား။

သားသမီး မေကာင္း မိဘေခါင္း ဆရိုးအရေၿပာရရင္၊ ေလာကသားေတြရ့ဲ ဖန္တီးရွင္ ေဂါ့(ဒ) ကိုယ္တို္င္ မေကာင္းလို.လား၊ လြတ္လပ္ခြင္.ေပးတာ မ်ားသြားလို.လား လို.ေမးစရာၿဖစ္ေန တယ္ You reap what you sowed အရ ဆိုရင္လဲ ဖန္တီးရွင္ရဲ့ အပစ္ဘဲ ။ အဲဒီေတာ့ ၿမတ္ ဗုဓၵက (ဘယ္သူမၿပဳ မိမိမွဳ)ုလို.ဆိုထားေတာ့ (မိမိ) ဆိုတာဟာ ဘုရားကို္ယ္ေတာ္တို္င္ အပါ အ၀င္ လူ နတ္ ၿဗဟၼာ သတၱ၀ါ အားလံုးပါတယ္ ၊ အက်ံဳး၀င္ တယ္ လို.မွတ္ယူရမယ္။

ဒို.နို္င္ငံ ဒို.လူမ်ိဳးကို ဗလ ငါးတန္ ၿပည့္၀ဘုိရာ ေဂါ့(ဒ) ကို သဓကယူ၊ ၊ ၿဖဳတ္ ထုတ္ သတ္ လမ္းစဥ္ခ်လို္က္ ရင္လဲ ေပ်ာက္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ? လူသစ္ စိတ္သစ္ လမ္းစဥ္သစ္ေတြ နဲ. ရက္ ၁၀၀ အတြင္း အာၿဗဟန္ မိသားစုက ေလာကနိဗၸာန္ႀကီးတည္ေဆာက္ႀကလိမ့္ မယ္ ဆိုလို.လဲ မၿဖစ္ေသးဘူး၊ (ဘယ္သူ မၿပဳ မိမိမွဳ ) ဆိုတာ ေလာကသားတဦးခ်င္းနဲ.သက္ဆို္င္ တယ္ ၊ တဦးခ်င္းရဲ့ အေကာင္းၿပဳခ်က္၊ မေကာင္း ၿပဳခ်က္ ဆို တာေတာ့ ရွိေနအံုးမွာ မို. (ဘယ္သူမၿပဳ မိမိမွဳ) ဆိုတာဟာ အခါမလပ္ မွန္ကန္ေနတယ္။

ဒီလို ဆိုရင္ ၂၀၁၅ ခု ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီးရင္ ၿပီးမသြားဘူး။ ဖြဲစည္းပံုု အေၿခခံ ဥပေဒ ၿပင္ ဆင္ ၿခင္း ၊ အသစ္ ေရးစြဲၿခင္းေတြဟာ အနာဂါတ္မွာ ေပၚလာတဲ့အခ်ိန္အခါ အေၿခအေန ေတြ အရ ၿပင္ဆင္ၿခင္း အသစ္ေရးစြဲ ျခင္း ေတြ လုိအပ္သလို. လုပ္ႀကရအံုးမွာဘဲ ဆိုတာကို နားလည္ သေဘာေပါက္ လက္ခံရမယ္။

ေၿပာၿခင္တာေလး ဆက္ေၿပာလုိက္အံုးမယ္ စဥ္းစားႀကည့္ႀကဘို.ပါ ။ သီးခံၿပီး ဆက္လက္ နားဆင္ပါေနာ္ ။

အခုေရတြင္းတူး အခုေရႀကည္ေသာက္ၿခင္လို.ေတာ့ မရပါဘူး။ ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ ၿဖစ္ေနတဲ့ လူေတြ ဖန္တီး ေနတဲ့ အနိတၳာရံု ေတြကို ရက္အနဲငယ္အတြင္း ေၿဖ ရွင္းလို.ရနို္င္ပါတယ္ ။ လုိအပ္တာက စြန္.စားရဲ ရမယ္။ အေႀကာင္းအားေလွ်ာ္ စြာ ေပၚလာတဲ့ အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်နိုင္ရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ (အလွ်င္လို လမ္းအို လို္က္ ) ဆိုတဲ့ စကားအရ ၊ သီလ ၅ ပါး ေစာင့္ထိမ္းမဳွုမရွိသူ မွန္သမွ် ကို လူ.အသို္္င္းအ၀ိုင္းမွ ဖါယ္ရွား ေဖ်ာက္ဖ်က္ ပစ္ဘို.လိုေနပံု ရွိတယ္ ဆိုတာ ေတြ.ရတယ္။ တေယာက္မွ က်န္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ေအာ္္မွား သြားလိုပါ ခြင့္လြတ္ပါေမာင္တို.ရယ္ မစုႀကည္နဲ့ တစုကေတာ့ ေဂါ့(ဒ္)ေတြရဲ့ အခ်စ္ေတာ္ ေတြဆိုတဲ့ အပစ္မဲ့ အာၿဗဟန္ မိသားစုဘဲ ေပါ့။

အီစလန္းမစ္ ( မြတ္စလင္) နို္င္ငံေတြမွာ ခိုရမ္က်မ္း ေပၚအေၿခခံတဲ့ တင္းႀကပ္ တ့ဲ အီစလန္ တရားေတာ္နဲ့ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္ လို.သိရတယ္ ။ ခရစ္ယန္ ဘာသာမွာေရာ ဘာထူးသလဲ ေဆာ္လမုန္ ဘုရင္ႀကီး လက္ထက္ တရားစီရင္ မွဳုေတြ ကို ဖတ္ဘူး ႀကားဘူးႀကမွာေပါ.၊ ဘို္င္ဘယ္ ဆိုတဲ့ က်မ္းစာအုပ္မွာလဲ ေတြ.ရတယ္ ။ ေၿပာတဲ့ ၿဖတ္ ထုတ္ သတ္ လမ္းစဥ္ေတြ လူ.သမိုင္း တ ေလွ်ာက္ ရွိခဲ့တယ္၊ အခုလဲ ရွိေနတုန္းဘဲ ၿငင္းလို.မရ ဘူး ဆိုတာကို ေလ.လာေတြ.ရွိ နို္င္ပါတယ္ ။

မွန္တာ မမွန္တာ အပထားလို. အလုပ္ၿဖစ္တာေတာ.အမွန္ဘဲလို သိရတယ္၊ မွန္တာ မမွန္ တာလို.ဆိုတာ ဟာ မွားတယ္ လို.မဆိုၿခင္လို.ဘဲ ၊ က်ေနာ္မွား ပါတယ္. က်မ မွားပါတယ္ လို. ဘယ္သူ၀န္ခံမွာလဲ ။ ကာလံ ေဒသ အဂၤမ္ ဒနံ လို. ဆိုထားေတာ့ ကာလ ေဒသ အေၿခ အေနအရ လူအသို္င္း အ၀ိုင္းကို ထိမ္းသိမ္းဘို. အစိုးရေတြဟာ လုပ္သင့္တာကို လုပ္ႀကတာ ဘဲ လို.ယူဆရ မွာ ေပါ့။ အေရွ.အရပ္မွာ မွန္တာဟာ အေနာက္ အရပ္မွာ မွား ၿခင္မွားမယ္ ၊ အေရွ.ဟာအေရွ.။ အေနာက္ဟာ အေနာက္မဟုတ္လား ေရာလို.မရတာ က ေတာ့ တ ကယ္္ ဘဲ ၊ ဓါတုေဗဒ ေဆးမ်ားလို ေရာလို္က္လို. ဓါတ္ခ်င္းမတူရင္ ေပါက္ကြဲ တတ္တယ္။ ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ အဲဒီေပါက္ကြဲမွဳေတြ ဘဲ ေပါ့။ တၿခား အရပ္ေတြမွာလဲ ေတြ.ရတယ္။

အရွိကို အရွိအတို္င္း ေၿပာရရင္ အေနာ္ကဖက္ကလူေတြဟာ ဆရာသိပ္လုပ္ တယ္. သူတို.မွ ဆရာမလုပ္ရ ရင္ ဘယ္သူမွ မေကာင္းဘူး။ အေရွ.ဘက္က လူေတြကလဲ (ကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ် ေစာင့္သီလ) ဆိုတာကို လြန္မင္းစြာက်င့္သံုးေန ေတာ အေနာက္က လူေတြအတြက္ အကြက္ ေကာင္းေပါ့ ၊ အခုႀကည့္ပါလား ။ ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ၿပည္တြင္းေရးေတြကို သိသိသာသာ ထင္ထင္ ရွားရွား -၀င္ ရွုတ္ ေနတာေတြရတယ္၊ မစုႀကည္တိုလုိ အတို္က္ အခံေတြကေတာ့ သခင္ အားရ ကၽြန္ပါး၀ေတြ ေပါ့ေလ ။ အဂၤလိ္ပ္ အေမရိကန္တိုဟာ သူပုန္ေတြဆီ လြတ္လြတ္လပ္လပ္၀င္ထြက္သြား လာေနႀကတာေတြရတယ္ ။ ဘာေတြ ေၿခ ရွဳတ္ၿပီးဘယ္သူကို ကူညီေနတာလဲ ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး။ သံတမန္စည္း ကမ္း ေတြနဲ့ ညီ ႀကရဲ့ လား။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး တဲ့၊ တရား ဥပေဒတို္င္း တရားသလား? ပစ္မွဳုက်ဴးလြန္ တာ ဟုတ္ ပါ့မလားဆိုတဲ့ သို.ေလာ သံသယ စိတ္ကင္း ေအာင္ကို သက္ေသ အေထာက္ အထားခို္င္ လံုရမယ္ လို. ဥပေဒက ဆိုတယ္။ အမွန္တကယ္ ၿပစ္ မွဳ က်ဳးလြန္သည့္တို္င္ သက္ေသ အေထာက္အထား မခို္င္လံု ၊ သို.ေလာ သံသယ စိတ္ ၀င္ရင္ တရားခံ လြတ္သြားတာ ဘ ဲ၊ အဲဒီေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး Rule of laws ဆိုတာ ဘာ လဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ေပၚလာရတယ္ ၊ အထူး သၿဖင့္ ၿမန္မာ့အသို္င္းအ၀ိုင္းမွာ အားနာ တတ္ တယ္ သူကံနဲ့သူ ရွိပါ ေစ၊ ကိုယ့္ ေႀကာင့္ေတာ့ မၿဖစ္ပါေစနဲ့ ဆိုတာနဲခြင္.လႊတ္ေနႀက တာ၊ ဘယ္ တရားက လာၿပီး စိုးမိုးရမွာလဲ ၊ ဒါကို ဗုဓၵဘာသာ လို.လဲ အေခ်ာင္၀င္ ဂုဏ္ ယူ လုိက္ ေသး တယ္။

ကမာၻ န္ိင္ငံေတြရဲ့ သမိုူ္င္းကို ေလ.လာရင္ ထိုနည္း ႏွင္ႏွင္ တရားဓမၼ အတို္င္း ၿဖစ္ႀကသလို ၊ တဖက္ကလဲ ၿဖတ္ ထုတ္ သတ္ လမ္းစဥ္ေတြကိုလဲ ခ်မွတ္ က်င့္သံုးခဲ့တာေတြ ေတြ.ရတယ္ ၊ ေနာင္လာေနာင္သားေတြ မလုပ္ရဲ ေအာင္ ေပါ့ ။ တရားနဲ့ ဒါးဆိုလား၊ အဂၤလိပ္ လိုကေတာ့ Carrot and Stick ဆိုတာ ထင္ ပါရဲ့ ။

ဒို.ဘိုးဘြား ဘီဘင္ေတြ ဟာ ကိုယ့္မင္း ကိုယ္ခ်င္း ေအာက္မွာေနစဥ္ကေရာ၊ သူမ်ားမင္း သူခ်င္းေအာက္မွာ ေနရတုန္းကေရာ အပစ္ရွိရင္ ရွိသလို အေရး ယူ ခံရတယ္ ၊ အဂၤလိပ္လက္ထက္မွာဆိုရင္ ေခါင္းၿဖတ္ၿပီး အမ်ားၿပည္သူကို ၿပထားတယ္ ၊

ဘုန္းႀကီးေတြေတာင္ ေထာင္ထဲေရာက္ ေထာ္ငထဲမွာ ေသရတယ္၊ လူေတြ အထိမ္းသိမ္းခံခဲ့ ရတာ၊ ေသခဲရတာ အသတ္ခ့ခဲ့ရတာေတြ လဲ မနဲဘူး။ အဂၤလိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ဒိုနဲ့တန္းတူ အလားတူနို္င္ငံေတြရဲ.သမို္င္း ကို ေလ.လာရင္ ဒို.ခံရသလို သူတိုလဲ ခံရတယ္ ဆိုတာ ေတြရ တယ္ ၊ ၿမန္မာေတြ ကေတာ့ ဗုဓၵဘာသာပီပီ ေမတၱဘာ၀နာ ပြားမ်ား ႀကတယ္ေပါ့၊ ၿဖဳတ္ ထုတ္ သတ္ လမ္းစဥ္ေတြ ဟာ အင္ပါယာတည္ေဆာက္သူေတြရဲ့ က်င့္ထံုးေတြေပါ့၊ ေရွး ပေ၀ဏီက ကိစၥေတြမေၿပာနဲ့ မႀကာေသးမီကာလ က အဂၤလိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ တဲ့ ေၿမာက္အို္င္ယာလန္ နယ္က ၿဖစ္စဥ္ေတြဟာ လတ္လတ္ဆပ္ဆပ္ဘဲ ရွိေနေသးတယ္။ ေၿမာက္ အို္င္ယာလန္နယ္ မွာ အဂၤလိပ္ လိုလားသူ.၊ ဆန္.က်င္သူ၊ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င၊္ ပရိုတက္စတင့္ ဘာသာ၀င္ ရယ္ လို ဂိုဏ္းကြျဲပားၿပီး အစြန္း ေရာက္ေတြ ေႀကာင့္ ၿပသနာေပၚ ခဲ့တာဘဲ ။

ဒိုနိ္ုင္ငံမွာ အဂၤလိပ္လိုလားသူ အေမရိကန္ လိုလားသူ ဘယ္သူဆိုတာ ေၿပာ ဘို.လိုေသး သလား မစုႀကည္ရ့ဲ ေနာက္လို္က္ေတြဘဲ၊ မေၿပာေပမဲ့ သိေနႀက တာဘဲ ။ တခ်ိဳ.ေယာယိမ္း ဘသားယိမ္းေတြကေတာ့ ကမ္းမၿမင္ လမ္းမၿမင္ နို္င္ငံ ဘယ္သြားလို ဘယ္လာေနတယ္ ဆိုတာ သိၿခင္မွာသိမယ္။

လက္ရွိ တရုတ္ၿပည္သူ.သမတနို္င္ငံ ၁၉၄၉ ခုက ၿပည္တြင္းစစ္ ၿပီးခဲ့ၿပီး ေမာ္စီတုန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကြန္ၿမဴနစ္ ပါတီ အာဏာရ လာတယ္၊ မဟာ ခုန္ၿပန္ ေက်ာ္လႊားမွူဳ ႀကီးဆိုတဲ့ စီးပြားေရးနဲ လူမဳွုေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး စီမံကိန္း မွာ ၄၅ သန္း ငတ္မြတ္ ေဘးနဲ့ ေသဆံုး ရၿ့ပီး ၊ ေၿမပို္င္ရွင္၂ သန္းခန္.လဲ အသတ္ခံရတယ္ လို အေနာက္ဖက္က ၿပဳစုတဲ မွတ္တမ္း ေတြ က ဆိုထား တယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ တရုတ္ၿပည္သူ သမတ နိုင္္ငံဟာ ၁၉၇၁ ခုမွာ ကုလသမဂ ေနရာရခဲ့တဲ့အၿပင္ လံုၿခံဳေရးေကာင္းစီရဲ့ အၿမဲတန္း ႀကီး ၅ ၾကီးဲထဲက အဖြဲ၀င္ တနိုင္ငံၿဖစ္ လာတယ္ တၿခားနို္င္ငံတကာ အဖြဲ.အစည္းေတြမွာလဲ တရုတ္နို္င္ ငံ မပါတာမရွိဘူး။ ဘယ္နို္င္ငံကမွ မေထမ်က္ၿမင္ မလုပ္ရဲဘူး။

ဒီေန. တရုတ္နို္င္ငံ အေႀကာင္း မသိသူမရွိသေလာက္ပါဘဲ၊ ေၿပာၿခင္တာက တရုတ္နို္င္ငံဟာ ေၿမဧရိယာ ေရာ လူဦးေရပါ ဒို.ထက္ႀကီး၊ ဒုိ.ထက္ မနွဳိင္းဆ နို္င္ေအာင္ မ်ားၿပားတယ္ ၊ တရုတ္ေတြဟာ နတ္ ၿဗဟၼာေတြ မဟုတ္ဘူး။ လူေတြဟာလဲ ဒို.လို လူေတြဘဲ ၊ ေမာ္စီတုန္ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မွဳူေကာင္းလို.လား - ၿပည္သူတရပ္ လံုး တတတ္တအား ပါ၀င္ၿပီး ၿပည္သူ.သမတနို္င္ငံ ေတာ္ ကို တည္ေထာင္ခဲ့တာဟာ အနုနည္း အႀကမ္းနည္း ေတြပါ၀င္ခဲ့တယ္ ၊ လုပ္သလို မၿဖစ္လို. ၿဖစ္သလိုလုပ္ခဲ့ရတာေတြ ရွိမယ္ ။

Third Richt ဗိသုကာႀကီး Adolf Hitler တေယာက္ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးေတြကို ညီညြတ္ေစခဲ့တာ ကမၻာက သိမ့္ သိမ့္တုန္သြားရတယ္ ။ သူကို အမ်ိဳးမ်ိဳး စြပ္စဲြျပီး ၀ို္င္းဖြဲ ၀ို္င္းေဘ လုိက္ႀကေပမဲ့ ၊ ဂ်ာမန္ လူမ်ိဳးေတြ ဟာ ဒီေန. ထိ ေနရာတကာမွာ ႊရည္အခ်င္း နဲ.စြမ္းရည္ၿပည့္၀ သူေတြၿဖစ္ႀကတယ္ ၊ ဂ်ပန္ ေတြလဲ ဒီအတို္င္းဘဲ ။ ဒါေပမဲ့ သူတို.ရဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို ေတာ့ ဆုံးရွဳးံုသြား ႀက ရတယ္ ။ ဒိုနို္င္ငံမွာေတာင္ စႀကၤာ တံဆိပ္နဲ့ ကုန္သယ္ေတြ ရွိခဲ့ဘူး ေသး တယ္ ၊ ရဲေဘာ္ ၃ ႀကိတ္၀င္ ဗိုလ္စႀက္ာ ( Jimmy Klusemann) တေယာက္ အပါအ၀င္ ေပါ့ ၊ ဖက္စစ္ စံနစ္နဲ.ဂ်ပန္ေတြ ကို ဒီု.ဆီေခၚလာတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဆိုတာကို လဲ မေမ့ႀကနဲ့ အံုး။ သူသမီးကလဲ ဘာေတြ ေခၚလာ ေနသလဲ ဆိုတာေတာ့ အထူးေၿပာဘို. လိုမယ္ မထင္ပါဘူး။

သမို္င္းအရ တရုတ္နို္င္ငံနဲ့ ႀကမ္းတန္းလွတဲ့ ဘ၀ခရီးရွည္ႀကီး နည္းမ်ိဳးစံု စံနစ္ မ်ိဳးစံုနဲ့ခ်ီတက္ တရုတ္ၿပည္သူ သမတနို္င္ငံ တည္ေထာင္လာတာ ၊ ဒီေန.ဒီအေၿခကိုေရာက္ဘို. ဒီမိုကေရစီနဲ့ ေရာက္ လာတာ မဟုတ္ ဘူး ဆိုတာ သိရတယ္ ။ ကြန္ၿမဴနစ္၀ါဒ ဆိုတာကို အမႊန္းတင္ေန တာ မဟုတ္ဘူး ၿပည္သူ ေတြ ညီညြတ္စည္း လံုးတာကို ေၿပာေနတယ္ ဆိုတာ ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ႀကရင္ ေကာင္းမယ္ ။ ၿဖဳတ္ ထုတ္ သတ္ လမ္းစဥ္ဟာ ကြန္ၿမဴ နစ္၀ါဒ မေပၚ ခင္က ရွိေနခဲ့တဲ့ သက္ဦးဆံပို္င္ ၀ါဒ ဆိုတာကို သိထားသင့္ တယ္ ။

တရုတ္ၿပည္သူေတြ၊ ဗီယက္နမ္ ၊ ကေမၻာစီးယား၊ ေလါ. ကိုရီးယားနဲ့ ဒို.နို္င္င ံအပါအ၀င္ အေရွ.ေတာင္ အာရွ နို္င္ငံတို.ဟာ အေနာက္အုတ္စုရဲ ခ်ယ္လွယ္မွဳ ေတြ ဗိုလ္က်မွဳေတြကို သိရက္နဲ့ ခံ ေနရတယ္ ? က်ားသနားမွ နြားခ်မ္းသာ ဆိုသလို ၿဖစ္ေနရတာ အတြင္းက ေလာက္ေတြ ၿခ ေတြ ၊ ပုဆိန္ ရိုးေတြ ေႀကာင့္ဆိုတာ ဒို.အား လံုး နားလည္ သေဘာေပါက္ရမယ္ ။ ဒီ အတြင္း ေလာက္ေတြ ၿခေတြ၊ ပုဆိန္ရိုးေတြၿဖစ္တဲ့ သခင္အားရ ကၽြန္ပါး ၀ ေတြကို ဆန္.က်င္ရမယ္ ဖါယ္ ရွား ပစ္ရမယ္ လို.ေၿပာလို္က္ေတာ့မယ္ ၊၊

ဆက္ေၿပာရရင္ ေဒါသေတြ ထြက္ကုန္ပါလိမ္.မယ္ ။