Article submitted by: Thunderbolts on 2-Dec-2013  
ႏွမ္းေလး နဲနဲ ၿဖဴးခြင္.ၿပဳပါ ။
ေနာင္ ညီ ႏွမ မ်ားတို.

မြန္ၿပည္သစ္ ပါတီကိုယ္စားလည္ ဦးနို္င္ဟံသာ ၊ ေၿပာစကားေတြနဲ့ တပ္မေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရး, အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး, ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္, အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူး အာဏာကုန္ လႊဲ အပ္ခံရသူ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး စကားေတြ ကို ယွဥ္ႀကည့္ ေလ.လာဘို. ေၿပာထား လို.ယွဥ္ႀကည့္ေလ့လာတယ္ ၊ သမတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ တို္က္တြန္းခ်က္ေတြကိုလဲ ႀကားၿပီး ႀကေရာေပါ့ ၊ ေက်ညက္ႀကၿပီလားလို.ေတာ့ မေမးေတာ့ ပါဘူး။ ကို္ယ့္ဟာနဲ့ကိုယ္ ေပါ့ ။ ဟုတ္ဘူးလား ။

လူမ်ဳိးခ်င္းမတူ၊ ဘာသာခ်င္းမတူ ။အယူ၀ါခ်င္းမတူ၊ ရည္မွန္းခ်က္ခ်င္းမတူ ၊ ဦးတည္ခ်က္ ခ်င္း မတူ ယံု ႀကည္ ခ်က္ခ်င္း မတူႀကသူေတြဟာ ၊ သေဘာ တူခ်က္ တခုရဘို.ဆိုတာ ခဲ ယဥ္းတယ္ ၊ အထူးသၿဖင္. လူမ်ိဳးခ်င္းမတူ ဘာသာ အယူ၀ါဒခ်င္း ကြဲၿပားတယ္ လို.အစြဲႀကီး သူေတြႀကားမွာဆိုရင္ လံုး၀ မၿဖစ္နို္င္ေလာက္ ေအာင္ဘဲ ၊

ဦးနိ္ုင္ဟံသာက ( အစိုးရ သေဘာထား မမွန္၍ ႏုိင္ငံတ၀န္း အပစ္ရပ္ေရး က်ေနာ္တုိ႔ကို စခန္းသစ္ မေဆာက္ေရး၊ တပ္သားသစ္ မစုေဆာင္းဖို႔၊ လူစာရင္း၊ လက္နက္ စာရင္းေတြ ေပးရမယ္ ဆုိတဲ့ ကိစၥေတြ၊ ေနာက္ လူထုဆီမွာ အေကာက္အခြန္ေတြ မ ေကာက္ ရဆုိတဲ့ ဟာေတြက က်ေနာ္တုိ႔ အတြက္ လက္ခံႏုိင္ စရာေတာ့ မရွိဘူးဆိုၿပီး အစိုးရ အေပၚ အပစ္ ပံုခ်တယ္ ။ တၿခားေတာင္းဆိုခ်က္ လုိလားခ်က္ေတြကို ေတာ့ သတင္းက ေၿပာထား တာ မရွီဘူး။ ဒါေပမဲ့ လဲ မသိၿခင္မွ အဆံုးပါ ။

အၿခား အခ်က္အလက္ေတြ ကို ပါ တခ်က္ခ်င္း ရွင္းလင္းစြာ ေၿပာႀကားခဲ့တဲ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၿမင့္စိုးက၊ ကိုယ့္ စကားကို သူမ်ားပါးစပ္ထဲ ထည့္ၿပီး သူမ်ား စကားလုပ္တတ္တဲ့ `ဧရာ၀တီ မီဒီယာကို (ၾကက္တူ ေရြးက ေတာ္ေတာ္ မယ္ေဘာ္ ကကဲ ဆိုသလို ညည္းတို႔ ဧရာဝတီက ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပူ ေနတယ္။) လို.တို္က္ရိုက္ ဘဲေၿပာ ခဲ့ တာ ေတြရတယ္ ၊၊

ၿပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္နဲ့ ပါသက္ၿပီးေၿပာခဲ့တာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၿမင့္စိုးက (တပ္မေတာ္ အစိတ္ အပိုင္း တခု လို ကခ်င္ကလည္း ကခ်င္တပ္၊ ကရင္က လည္း ကရင္တပ္ဆိုသလို ရွိေန လို႔ေတာ့ မရဘူး။ ကမာၻမွာလည္း မရွိဘူး။ အဲဒီအတိုင္း ေတာင္း ဆိုေနလို႔ကေတာ့ မရဘူး။ ဘယ္သူက သေဘာတူမလဲ။ ကမာၻမွာလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ရွိတာ ပဲေလ။ မျဖစ္ႏိုင္တာကို ေတာင္းဆိုေန ရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက မျဖစ္ဖို႔ဘဲ ရွိတာ ေပါ့။) တဲ့။ ကဲ မွတ္ကေရာ ။

၂၀၀၈ ဖြဲစည္းပံု အေၿခခံကို ျပည္သူက ျပင္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့အသံေတြ ရွိေန တယ္ ဆိုတာနဲ့ ပါတ္သက္လို.လဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၿမင့္စိုးက - ( ျပည္သူေတြ ြျပင္မယ္ ဆိုတာ ဘယ္သူေတြ ျပင္ခ်င္ သလဲ။ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုကို သန္းေပါင္း ၆၀ မွာ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံထားတာေလ။ ျပင္ဆင္ ခ်င္ရင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ လည္း သတ္မွတ္ထားတာၿဖစ္ ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ မွန္မွန္ ကန္ကန္ လုပ္ ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြ ရွိတာပဲ ) တဲ့။

သမတဦးသိန္းစိန္ တေယာက္ကေတာ့ ( ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ ရာ တြင္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ကို ေရွာင္ရွားၿပီး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာ လုပ္ ေဆာင္ရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စဥ္ ေျပာၾကားသည္။ လို.သိရတယ္ ။

ဦးသိန္းစိန္က (ယေန႔ကာလလို ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ား၊ မေရရာ မေသခ်ာမႈမ်ားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနတဲ့ မိမိတို႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေရး နည္းလမ္း ေတြ ကို ေရွာင္ရွားၿပီး ေဆြးေႏြးညႇိ ႏိႈင္း ေရး နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ အေျဖရွာ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လည္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္") တဲ့။
ဆက္လက္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္က (ယင္းကဲ့သို႔ အေျဖရွာ လုပ္ေဆာင္သည့္ ေနရာ တြင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခ်င္း အေနႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္း အေနႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း လက္ရွိရရွိထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ေရး ႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးမ်ား ေပၚေပါက္ လာေရးဆုိသည့္ ႐ႈျမင္မႈမ်ားကို အေျခခံေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္လည္း သမၼတ ဦးသိိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။) တဲ့ ။

ေနာက္ဆုံး အေနနဲ့ ဦးသိန္းစိန္က (အခ်င္းခ်င္းၾကား ယံုၾကည္မႈနည္းပါး နိမ့္ပါးေနသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း မ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိေသာ အားနည္း ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး မွန္ကန္သည့္ လုပ္ရပ္ မ်ား ႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို လိုရာဆြဲပံုေဖာ္ျခင္း၊ အစဥ္ အျမဲ ရွင္သန္ ေနသည္ ဟု လိုအပ္သည့္ အယူ အဆ သစ္မ်ား၊ အေတြးအေခၚ သစ္မ်ားကို လက္မခံ ဘဲ ေရွး႐ိုးက်ၿပီး အစြန္းမလြတ္သည့္ အေတြးအေခၚ ေဟာင္းမ်ားကို ကိုင္စ ြဲထား ေလ့ရွိျခင္း၊ အေထြေထြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ မႈမ်ား၏ အားနည္း ခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အဆုိးျမင္အျဖစ္ ေျပာဆ ုိျခင္း ဆုိသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ထား ရွိျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား မွ်ေ၀လိုျခင္း မရွိဘဲ သတင္းထိမ္ခ်န္ၿပီး အသာစီးရဖို႔ ႀကိဳးစား သည့္ အတြက္ ပြင့္လင္းမွ်တသည့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာမႈမ်ားကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစျခင္းဆုိသည့္ အား နည္း ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ) ေျပာၾကား သည္။

ဦးသိန္းစိန္က ဒီအၿပင္ဘာေၿပာနို္င္အံုးမွာလဲ ။ သူစကားေတြကို ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုနား လည္မယ္ အဓိ ပါယ္ ေဖၚႀကအံုးမယ္ မသိဘူး။ သူကေတာ့ မႀကာခင္ သြားမဲ့ သူပါ ၊ ေနပါအံုး ဆိုလို.ေတာင္ မေနပါဘူး။ လက္ရွိသမတ ဦးသိန္းစိန္ေၿပာတဲ့ ၿငိမ္းခ်ိမ္းေရး စကားမ်ဳိး ေတြ မစုႀကည္ပါးစပ္က ထြက္တာ မႀကားဘူး ဘူး။ နို္င္ငံေတာ္ရဲ ဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအးခ်မ္း သာယာ ေရး ေတြဟာ ၿမန္မာၿပည္သူအားလံုး အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတ ၿဖစ္မဳွုေပၚမွာ တည္ တယ္ လိုလဲ ေယဘံုယ်အားၿဖင့္ ေၿပာရလိမ့္မယ္ ။

တိုင္းၿပည္နဲ. ၿပည္သူကိုခ်စ္ၿမတ္နိုးလိုမေသမခ်င္းဆက္ေဆာင္ရြက္ရင္ေတာင္ မၿဖစ္နို္င္ သူ.အေပၚ အဆိုးဘဲ ၿမင္လိမ္မယ္. ဒီလူႀကီးမသြားေသးဘူးလား လို. အတို္က္အခံတို.က ဆိုႀက လိမ့္မယ္ ၊ ၂၀၁၅ ခုမွာ သူဟာ ၇၂ ႏွစ္ ရွိလိမ့္ မယ္ ။ ဘုရားသြား ေက်ာင္း သြား အရြယ္ ဘဲ။ ထြက္လို. အခ်ိန္ေကာင္း ေန.ေကာင္းရက္သာဘဲ ။ ဒါကို ဦးသိန္းစိန္ သိပံုရတယ္ ၊

အရာရာ ကို အတိုက္အခံ လုပ္ေနတဲ့ မစုႀကည္ ကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အသက္ ၇၀ ရွိမယ္ ။ ဦးသိန္းစိန္ မသြားရေအာင္ ဘာေတြ ဆန္.က်င္ကန္.ကြက္ ဖန္တည္းမွဳ ေတြေတာ့လုပ္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ၀မ္းသာလြန္း လို. မ်က္ ရည္မ်ားေတာင္ လယ္ရွာတယ္ ၿဖစ္ေလအံုးမယ္ ၊ မသြားခင္ေတာ့ Last Supper အတူစားႀက လိမ့္မယ္ ထင္ တယ္ ။ ဒါေပမဲ ဦးသိန္းစိန္သြား ရင္ သမတရာထူး မရမွာ စိုးရိမ္ေနတယ္ ၊ မရခဲ့ရင္ ႏွလံုး ရပ္ၿပီး မရဏလွူိင္ဂူ ေအာင္းမလား၊ ရိပ္ႀကီးခိုေတာ့ မလားဘဲ။ ကိုယ္အရြယ္ ကိုယ္သိဘို.ေကာင္းတယ္ ။

ၿမန္မာနို္ငံမွာ ၂၀၁၅ ခုက်ရင္ ေခါင္းေဆာင္ေၿပာင္းရမွာေတာ့ ေသခ်ာေနၿပီ ေခါင္းေဆာင္သစ္ ဆိုတာမရွိဘူး။ ေနာက္ေခါင္းေဆာင္ဘယ္သူလဲ ၊ အဲဒ ီေခါင္းေဆာင္က ၿမန္မာနို္င္ငံ ၿပသနာ ေတြကို အံုဖြ ဆိုတဲ့ အံုတလုံးနဲ. ေၿဖရွင္း ေၿပလည္သြားေစမွာလား။ ဟဲ့ ေတာ္ႀကေတာ္ႀက ေၿပာမရရင္ ကုလား ႀကီး ေခၚလို္က္မယ္ သူရဲႀကီး ေခၚလုိက္မယ္ ၊ (ပုလိပ္ႀကီးရယ္ ကိုေခြးကို ဖမ္းသြား စမ္းပါရွင္ )လို.ဆိုၿပီး အပ္လို္က္မွာလား။

ကမာၻ လွည့္ၿပီး အစိုးရနဲ့ က်မ ေဖေဖတည္ေထာင္တာပါ ဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္ ကို သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းမ်ိဳးစံုေတြနဲ့ သိကၡာခ်တုန္းဘဲ ၊ တၿခားသူေတြကေတာ့
သူတို ေဖေဖေတြ အေႀကာင္း ဘာမွမေၿပာႀကဘူး ေၿပာသံမႀကားရဘူး။ ေၿပာဘို.လဲ မလိုဘူး။ သူတိုေဖေဖေတြ အေႀကာင္း လူတို္င္းသိတယ္ ၊ ၿပီခဲ့ တဲ့ သတင္းပါတ္ထဲ မွာ ေနာက္ ဆုံး တေယာက္ ဦးရဲထြဋ္ (ရဲေဘာ္ ၃ ႀကိတ္၀င္/ ကြန္ၿမဳနစ္ ဆိုတာ ဆံုးပါးသြား တယ္၊ ) နစ္တာ မနစ္တာ က တၿခား ၊ သူလဲ ရဲေဘာ္ ၃ ႀကိတ္၀င္ တေယာက္ ၊ က်မ ေဖေဖ တေယာက္ထဲမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ေပၚလြင္ေစတယ္ ။ လူတကာ သိေနတယ္။ က်မ ေဖေဖကို အခါ အခြင့္သင့္တို္င္း ေႀကာ္ၿငာထဲ့ ရတာကလဲ အေမာ ၊ လယ္သူမွ သူ.ကို ဂုဏ္ မခ်ဘူး။ ကိုယ္လုပ္မွ က်မ ေဖေဖ ဟာ အေပါႀကီးၿဖစ္ ေတာ့မယ္၊ ေဖေဖ ေသရတဲ့ ၁၉ ဇူလို္င္က ၁၉၄၇ မွာမွ. ၂ ႏွစ္နဲ့ ၁ လ သား သမီး အရြယ္က ေဖေဖ. ကို ရိပ္ဖမ္း သံဖမ္းေလး သိခဲ့ရတာကိုဘဲ ဇီဇာခ်ဲ.ေနတယ္ ၊ ေသာက ္ၿမင္ေတာင္ ကပ္လာၿပီ ၊ (ေခြးကန္ၿခင္ ရင္ ေခြးရွင္ မ်က္ႏွာႀကည့္) ဆိုထား တာရွိေနလို. ေခြးက ကန္းတက္ေနတယ္လို. ေၿပာေတာ့မယ္။

ကိုေအာင္ဆန္းကိုယ္တို္င္က ကြန္ၿမဳနစ္တေယာက္ ကြန္ၿမဴ နစ္ပါတီ တည္ ေထာင္သူ တ ေယာက္ဆိုတာ ကိုေတာ့ ဘာၿဖစ္လို. ထည္.မေၿပာတာလဲ ၊ သခင္စိုးတို သခင္ သန္းထြန္း တိုလဲ့ မေမ့အပ္ပါဘူး။ ရရင္ရ မရရင္ခ် ဆိုတာ အဲဒီေခတ္က ေပၚတဲ့ စကား။ ႕က်မ ေဖေဖ အေႀကာင္း ၿပည္.စံုေအာင္ ေၿပာ လို္က္ရင္ ေကာင္းတာ ေပါ့. က်မေဖေဖအေႀကာင္း ရုပ္ရင္ ရို္က္ဘို. စီစဥ္ ္ေနတာ ဘာ၀မွန္လား ၿဖစ္စဥ္မွန္လား ႀကားေကာင္း ပိရိသတ္ ဆဲြေကာင္း ဘို. လုပ္္ဇါတ္ေတြလား ၊ ဘယ္သူေတြကို ခလုတ္တို္က္အံုးမွာလဲ ။ ေဖေဖ့သမီး ၿဖစ္တဲ့ က်မဟာ က်မလဲ ကြန္ၿမဴနစ္ပါလို. ၀န္ခံရာ ေရာက္သြားမွာ မို.လား။

ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ ကိုေအာင္ဆန္း တေယာက္ထဲ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ လူတို္င္းသိ တယ္ ၊ မသိတဲ့ သူ မစုႀကည္ တေယာက္ဘဲ ဒါကိုႀကည့္ရင္ သူဟာ မိသားစု စိမံကိန္္းအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ပုဂိုလ္ ဘဲ ဆိုတာ သိနို္င္ တယ္ သူမ်ားမိသား စုေတြအတြက္ မဟုတ္ဘူး သူမိသားစုအတြက္ ဘဲ ။ ေၿပာရမယ္ဆိုရင္ သူ ဘယ္ ေလာက္ေတာင္ တေဇာက္ကန္းနိုင္တယ္ စီးပြားေရးဒါဏ္ ခတ္မွုဳေတြ ကို ေထာက္ခံၿခင္း ၊ ေထာက္ပံေရး အကူအညီေတြ မေပးဘို.ရင္းႏွီူၿမဳတ္နွံ မွဳေတြ မလုပ္ဘို.၊ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ အားမေပးဘို. ေၿပာ ေဟာ ခဲ့တာေတြ သူမၿငင္း နို္င္ပါဘူး။ သူမ်ားမိသားစုေတြ စား-၀တ္ ေနေရး ခက္ခဲေအာင္ လုပ္ခဲ့တာေတြ သူဟာသူ မၿမင္ ၊ သူနဲ့သူရဲ့ ပါတ္၀န္းက်င္ ဟာ အာဏာရေရးအတြက္ သူရဲမရဲ စီးေနတယ္ ဆိုတာ ေတြရတယ္ ။ ၀န္းနဲစရာ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ သူ.ပါတ္၀န္းက်င္မွာ စစ္သားေဟာင္း ႀကီး ေတြက ိထို္င္ၿပီး အႀကံဥာဏ္ေပး သလိုနဲ သူ.ကို သံုးခ်ေနခဲ့ႀကတယ္ သူရဲေဘာ ေႀကာင္တ့ဲ စစ္သား ေတြဘဲ ။

ၿမန္မာနို္င္ငံ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြ ကို မဟုတ္မဟပ္ လုပ္ဇါတ္ေတြနဲ့ ဟန္.တားတယ္ ၊ ေႏွာက္ယွက္တယ္၊ စစ္တပ္က အာဏာယူထားလို.ဆိုတာအပါအ၀င္ အေႀကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးၿပတယ္. ကဲ အခုေတာ ဘာတဲ့လဲ အစိုးရဟာ ဘယ္ သူေတြလဲ ၊ ဒီလူေတြဘဲ မဟုတ္လား သူတို.ကို နိ္ုင္ငံတကာက ဘာေႀကာင့္ အသိအမွတ္ ၿပဳ သလဲ ၊ လိုအပ္တာေတြ ကူညီ ေထာက္ပံုေနသလဲ ရင္းႏွီး ၿမဳတ္ ႏွံေနသတဲ့ လဲ ?

မစုႀကည္ကို ေလ့လာႀကည့္ရတာ မေအ ( ေဒၚခင္ႀကည္) ကလဲ မနိ္ုင္လို. လြတ္ထားခဲ့ရ ပံုရွိ တယ္၊ ရို္င္းရို္င္း ေၿပာရရင္ မိမဆံုး မ ဖမဆံုး မ Spoilt child လို.ေၿပာနိ္ုင္မလား မသိဘူး ။ အမ်ားသူငါ ေဖၚၿပႀကတဲ့ မစုႀကည္ ရဲ့ မိသားစု ဓါတ္ပံု ဆိုတာေတြမွာ ေဒၚခင္ႀကည္ ပံုကိုု Michael Aris နဲ့အတူ မေတြ.မိဘူး။ တမင္ မထည့္ဘဲ ထားတာ လား။ ဘာေႀကာင့္ပါလိမ့္ လို.ေတာ့ ေတြးမိတယ္ ။ သားမက္နဲ့ ေယာကၡမ အေႀကာင္း စကားလုပ္ၿပီး မေၿပာ ႀကဘူး။ ဘယ္သတင္းစာေတြကမွလဲ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္ၿပီး ေဖၚမၿပတာ အေႀကာင္း ေတာ.ရွိ လိမ့္မယ္ ။

မစုႀကည္ အေနနဲ.က ဖြဲ.စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒ ၿပဳၿပင္ဘို.အဓိက အားသန္ေန တာ ဒီဥပေဒကို မၿပင္ရင္ သူ သမတ ၿဖစ္နို္င္မဲ့ အေၿခ မရွိလို.ဘဲ ။ ၿမန္မာ ေသြး ပါသူ သူ.သားေၿမးေတြရဲ႕အနာ၈ါတ္ကို ႀကိဳ.တင္ မစဥ္းစားဘူးလို. ေတာ့လဲ ေၿပာလို.မရဘူး ေလ ။

မွန္ပါတယ္ မစုႀကည္ကို ေလးစားၿမတ္နိဳးသူေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္ ၊ အသစ္ ဆိုရင္ ၿမန္မာေတြ ႀကိဳက္ႀကပါ တယ္ နို္င္ငံၿခားၿဖစ္ဆိုရင္ ေခ်းကုန္းစကၠဴ ေတာင္ ၿမန္မာေတြ ႀကိဳက္ႀကပါတယ္။ အဂၤလိပ္မွာေတာင္ New broom sweeps clean လို. ေၿပာထားတယ္ ။ တခ်ိန္ထဲမွာဘဲ မစုႀကည္ကို ႀကည့္လို.မရ၊ ၿမင္ရင္ေတာင္ ေအာ.ၿခင္အန္ၿခင္သူေတြ ရွိတယ္ ဆိုတာကိုလဲ လက္ခံ ရမယ္ ။

ဖတ္မိတာေလးေၿပာရရင္ ၂၀၀၃ ခု နို၀င္ဘာလက ဆိုဗီယက္ ယူနီယံရ့ဲ ၿပည္နယ္ေဟာင္း Georgia မွာ United National Movement က အေနာက္အုတ္စု လိုလားသူ Misha Saakashvili ေခါင္း ေဆာင္တဲ့ သူ တခ်ိဳ.ဟာ ပါလီမန္ထဲ အတင္း၀င္ၿပီး လက္နက္မ့ဲ Rose Revolution တရပ္ ဆင္ႏြဲ ၿပီး အာဏာသိမ္းခဲ့တယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာလဲ မဲလိမ္မွဳအမ်ိဳး မ်ိဳး နဲ့ သမတရာထူး ၂ သက္တန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ တယ္ အေနာက္ ဖက္အားကိုးနဲ့ ရုရွားကုိ လက္တဲ့စမ္းတဲ့ " Saakashvili ဟာ ၊ ရုရွားရဲ့ လက္တုန္ၿပန္မွဳကို အႀကီးအက်ယ္ ခံလို္က္ရ တာမွာ South Ossetia နဲ့ Abkhazia တို.ကိုပါ လြတ္လပ္ေသာနို္င္ငံေတြအၿဖစ္ လက္လႊတ္ ေပး ခဲ့ရတယ္ ၊ ရုရွားနဲ့လဲ သံတမန္ဆက္သြယ္ ေရးၿပတ္ေတာက္ခဲ့တယ္ ။ ၿပည္သူတရပ္လံုး ကလဲ သခင္အားရ ကႊ်န္ပါး၀ တဲ့ Saakashvili ကိ္ု ဆက္ၿပီး မေထာက္ခံေတာ့ဘူး။

ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ ဒါမ်ိဳးၿဖစ္လိုယ အႀကမ္းေတြ ႀ႕ံုခဲ့ရဘညူးတယ္ . ေနာင္ကို မၿဖစ္နိ္ုင္ဘူးလို. မေၿပာ နို္င္ဘူး ၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၇ ႏွစ္အတြင္း ၿပင္ပက နာမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးခဲ့တဲ့ ေရာင္စံု ေတာ္လွန္ေရးေတြ ၿမန္မာနို္ငငံမွာ ေပၚ ေပါက္ခဲ့ ေပမဲ့ Gerogia မွာလို ရုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ ေတြေတာ့ မၿဖစ္ခဲ့ဘူး။

မစုႀကည္ဟာ Saakashvili မဟုတ္ဘူးလို.ေၿပာၿခင္ရင္ ေၿပာႀကေတာ့ ၊ Western Trained မဟုတ္ဘူး လို.ေတာ့ မေၿပာနို္င္ ဘူး။ ၿမန္မာနို္င္ငံဟာ Georgia လုိ. ၃ နို္င္ငံ မက ကြဲသြား နို္င္တယ္ ။ မယံုမရွိႀကနဲ့ ရည္ရြယ္သူေတြ ရွိေနတယ္ ။ဟာ.( မစြန္ူးရင္ကလဲ ရွိ ကန္ဇြန္းခင္း ကလဲ ညိ) ၿဖစ္သြား နိ္ုင္တဲ့ အလား အလာေတြ ရွိတယ္ ။ Georgia ကို ၃ နိ္ုင္ငံကကြဲသြား ေစတာ Saakashvili တာ၀န္ၿဖစ္ တယ္ ၊ USSR ကို ကြဲသြားေစတာ Michail Gorbachev ဘဲ ။ မစုႀကည္က ဒို.နိင္ငံကို ဘယ္ႏွ နို္င္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ခြဲၿပီး ၊ သူေသရင္ ဘယ္နိ္ုင္ငံမွာ ၿမဳတ္ပါလို. ေသတမ္းစာမ်ား ထားခဲ့အံုးမလဲ ဘဲ။ အေလာင္းလု ႀကအံုးမွာလား ၊ အဂၤလန္ လန္ဒန္က St Paul Cathedral ထဲမွာ ၿမဳတ္မွာ တဲ့ လား ?

ေစာင္.ႀကည့္ရအံုးမွာေပါ့.ေလ ။