Article submitted by: Thunderbolts on 16-Aug-2013  
ႀကည့္လဲ လုပ္ႀကပါအံုးလို.ေၿပာၿခင္တယ္။
မ်ိဳးခ်စ္ တို္င္းခ်စ္ ၿပည္ခ်စ္တို.။


၁၉၈၈ ခု အထိမ္းအမွတ္ဆိုေၿပာရင္ တပ္မေတာ္အေႀကာင္း ေၿပာတာ အပ္စပ္တယ္ စပ္ဆို္င္တယ္၊ ၿပၿပင္ ေၿပာင္းလဲေနတာေတြ ေၿပာရင္ တပ္မေတာ္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ ဘို. ေၿပာတာလဲ အပ္စပ္တယ္ စပ္ဆို္င္တယ္ ၊ လက္နက္ကို္င္ ေသာင္းက်န္းသူ. ေတြကေတာာ ဘာမွ ေၿပာင္းလဲ စရာ
မလိုဘူးေပါ့ ေလ၊


သူတိုက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဆီၿပန္သြားၿပီး သူတိုကို လူမသိေအာင္ သံေခါင္းစြပ္ မင္းသားေတြႊ လုပ္ၿခင္ေနပံုရွိတယ္။ အေဟာင္းကို အေဟာင္းအတို္င္း လိုၿခင္ တယ္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ ဘို.ဆိုတာေတြ နားလည္ ပံုမရဘူး။ Good second hand အၿဖစ္ ေတာင္ လက္မခံ နိ္ု္င္ေအာင္ အတိတ္ကို တြယ္ တာေနႀကတယ္ လို. ၿမင္တယ္။


တပ္မေတာ္နဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ ၂ ၿပားမွမတန္ေအာင္ပစ္တင္ရွဳံ့ခ်
သိကၡာခ်ေနရက္က ၿပည္သူက ေမြးတဲ့ ၿပည္သူသားသမီးေတြဟာ ၿပည္သူ.
ူတပ္မေတာ္ထဲကို ၀င္သြားႀကသူေတြဘဲ၊


တပ္မေတာ္သား၊ သမီးေတြ ကို မွန္ကန္စြာ ေလ့က်င့္သင္ႀကားေပးဘို. တပ္မေတာ္ရဲ့တာ၀န္ဘဲလို.ေၿပာလာ သူေတြကို မွားတယ္လို. မဆိုလိုပါဘးူး။ ဆရာမေကာင္းလို. တၿပည္.မေကာင္းရရင၊ ္ မိဘမေကာင္းလို. သားသမီး
မေကာင္းတာလဲ ၿဖစ္ပါလိမ္.မယ္၊ တပ္မေတာ္ေႀကာင့္ေတာ့ ဟုတ္မယ္
မထင္ပါဘူး။


မိဘေတြကေရာေကာင္းႀကရဲ့လား ေမးရင္ ေၿဖနို္င္လိမ့္မယ္ မဟုတ္္ဘူး။ မိဘဆရာသမားဆိုတာေတြဟာ ေရွ့ဆံုးကလာတယ္. တပ္က ေနာက္ဆံုးေပါ. ဒါေတာင္ ၿပည္သူသားသမီးစာရင္း၀င္ သားေကာင္းသမီးေကာင္းေတြ.သားဆိုး
သမီးဆိုးေတြဟာ သူသေႏၵနဲ့ သူဘဲ လို.ဆိုရလိမ္.မယ္ ။ ၿမန္မာစကားမွာ ေတာင္းဆိုး ပုလံုးဆိုး ပစ္ရိုးထံုးစံ ရွိတယ္. သားဆိုးသမီးဆိုးကို ပစ္ရိုးထုံး မရွိဘူး ဆုိေတာ့ ထံုးမရွိရင္ ကြမ္း မစားရယံုေပါ.လို. ေနာက္ တဲ့သူက
ေနာက္လို္က္ေသးတယ္။


တပ္မေတာ္ရဲ မြန္ၿမတ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ယံုႀကည္လို နို္င္ငံေတာ္နဲ့နို္င္ငံသား
တို.ကို အသက္ေပးကာကြယ္ ေပးေရး ဘို.တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ၿခင္လို. ဆိုတာကစၿပီး ၊ ဘာေႀကာင့္ တပ္ထဲ၀င္သြားႀကတယ္ ဆိုတာက ေတာ့ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိမွာေပါ.ေလ ၊ အေႀကာင္းဆိုတာ ကေတာ.ရွိႀကတာ
ခ်ည္းဘဲ သူဟာနဲ့သူေတာ့ ခို္င္လံုေနႀကတာဘဲ ၊ ရီးစားနဲ့ကြဲလို.၊ မုဆိုးမ
ၿဖစ္လို.မယ္သီလ ရင္ လုပ္သြားသူေတြ ၊ သဃၤာန္း၀တ္သြားတဲ့ ဘုန္းႀကီးဆို
တာေတြလဲ ရွိတာဘဲ ။


ဒီထဲမွာ တပ္ကို အတြင္းကေန ၀င္ဖ်က္မယ္ဆိုတ့ဲ အႀကံအစီ အဖ်က္လုပ္ငန္း
အတြက္ သက္သက္၀င္သြား တဲ သူသွ်ိဳေတြေတာ့ ရွီမယ္မထင္ဘူး ၊ ေခတ္
ကေၿပာင္းလဲေနေတာ ့ေၿပာလို.ေတာ မရဘူးေပါ့။ ဒါမ်ိဳးေတြက နို္ငငံႀကီးေတြ ႀကားမွာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ့ ေခတ္စားလာေနတယ္ ။


၂၂၇ ပါးေသာ သကၡာပုဒ္ေတြ ေစာင္ထိမ္းေနပါတယ္ ဆိုတဲ ဘုန္းႀကီးေတြ တပါး မွ သိကၡာ မခ်ိဳးေဖါက္ဘူး ဆိုရင္. ညေနပိုင္းတို္င္း အာဘတ္ ေၿဖ
ေနစရာမလိုဘူး။ လူသတ္မွဳ ေမထုန္မွုတိုယလို. သဃၤာန္းခ်ြတ္ရတဲ့ ကံနဲ့ သကၡာေတြ ခ်ိဳးေဖါက္တဲ့ သဃၤန္း၀တ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိေနတယ္ တကယ္ေရာ ခ်ြတ္ႀကသလား ဆိုတာေတြ ေတာ့ ဘယ္သူမွလဲ မသိ ဘယ္လို
မွလဲ မေၿပာနို္င္ဘူး။ တပ္ထဲမွာလဲ ဒီလို တပ္သားေတြရွိမယ္။ စည္းကမ္း
ေဖါက္လို. တပ္နာမည္ပ်က္ ရတာ တပ္သိကၡာ ထိခိုက္ရတာေတြကေတာ့
ရွိမယ္ ။ ငါးခံုးမ တေကာင္ေႀကာင္ တေလွလံုး ပုတ္တာ ၿဖစ္ တယ္။


တပ္ထဲမွာ ၿငီးေငြ့လို.၊ အၿပင္မွာအလုပ္ေကာင္းရလို. တပ္က သိကၡာခ် ထုတ္ပစ္လို. ထြက္သြားသူေတြရွိမယ္၊ တပ္က ခြင့္ၿပဳခ်က္မရဘဲ ထြက္ေၿပး
သြားတဲ့ တပ္ေၿပးေတြ ရွိႀကပါတယ္ ။ တပ္ေၿပးမို.ေတာ့ သစၥာေဖါက္ မၿဖစ္
ပါဘူး ၊ သစၥာ ေဖါက္ဆိုတာ စစ္သားမွလဲ မဟုတ္ ၊ တပ္ေၿပးမွတင္လဲ မဟုတ္ဘူး. နို္င္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးနဲ့ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္နဲ့လွ်ို.၀ွက္ခ်က္
္ေတြကို ေပါက္ႀကားရင္ ၊ ရန္သူ သို.မဟုတ္ တို္င္းတပါး သား အၿပင္သူေတြကို ေပါက္ႀကားတဲ့ ေရာင္းစားတဲ့ အမဳွုထမ္းေတြ အရပ္သူ/သားေတြလဲ ပါတယ္။ နို္င္ငံေတာ္နဲ့ နို္င္ငံသားတိုကို ၿပည္ပအားကိုး ၿပီး နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ့အႏၱရာယ္ၿပ႔ဳဳ
သူေတြ ပုဆိန္ရိုးေတြဘဲ ေပါ ။့


ၿပည္သူတပ္မေတာ္ဟာ ၁၉၈၈ ခုမွာမွ အရွုိက္ထိုူးခံရတာ ။ ဘယ္သူ.လက္ခ်က္လဲ မိုဟာမက္ အလီလား၊ မို္က္တို္င္စင္ လား ၊ ေဂ်ာ.ဖိုမင္လား ? ဒါမွမဟုတ္ ေအာင္ဆန္း အမွတ္တံဆိပ္ စေလာင္းလင္ပန္းနဲ့အရို္က္ ခံရတာ
လား ၊ အပြတ္ခံရတာလား ၊ ဒါမွမဟုတ္ သေရေခတၱရာ ပ်က္တုန္းက ဆံၿပာ
ေနတဲ့ အေဒၚႀကီးရဲ့ ေလထဲလြင့္ပါ သြားတဲ့ ့ ဆံေကာ ၿပန္လြင့္လာလို. အဖ်ား
ခတ္သြားတာလား ဆိုတာ စဥ္စားစရာ ၊ အေကာင္းၿဖစ္ၿခင္လို.အဆိုးခံ ဆိုရင္
လဲ ၊ ေကာင္းၿပီးရင္ ပ်က္ရမယ္ လို.ေၿပာရေတာမွာေပါ့ ဟုတ္လား? မပ်က္ၿခင္
လို. မေကာင္းေစၿခင္တာလား ?


ဘယ္နို္င္ငံက ဘယ္္တပ္မေတာ္မဆိုတို.ဟာ နို္င္ငံထူေထာင္းေရးမွာ အဓိက အခန္းေတြကပါ၀င္တယ္. ဆိုတာ ေၿပာဘို.မလိုဘူးထင္တယ္ ။ ေၿမာက္စရာလဲ မလို နွိမ္စရာလဲ မလိုဘူး ။ တပ္မေတာ္ ေတြမပါဘဲ ဘယ္နို္င္ငံ
မွ ထူေထာင္လို.မရဘုူးဆိုတာေတာ့ ယံုေတာ့။ ဘုရားသားေတာ္လို. အမည္ခံ
ၿပီးေနတဲ့ ဘုန္းႀကီး ေနႀကသူေတြထဲမွာ အားလံုးဟာသူေတာ္စင္ေတြ မဟုတ္
ႀကဘူးဆိုတာ လက္ခံသလား?


ေမာ္ေတာ္ကား ေမာင္းသလို သေဘၤာေမာင္းသလို တပ္မေတာ္ စည္းကမ္းကို
ေတာ့ အခ်ိန္မလပ္ ထိမ္းသိမ္းေပးေနရမယ္။ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ ဘယ္မွာ
မွွ သူေတာ္စင္ သူၿမတ္ေလာင္းေတြခ်ည္းဘဲ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကိုေတာ့ လက္မခံၿခင္ေန သိေတာ့ သိထားရမယ္။ ၊ တၿခားတပ္မေတာ္ေတြ အေႀကာင္း
လဲ ေန.စဥ္နဲ့ အမွ် ႀကားေန ၿမင္ေနရတာဘဲ။


ဒါေတြဟာ လန္ႀကဳတ္တဲ့ လုပ္ႀကံသတင္းေတြ ခ်ည္းဘဲလို.ေတာ့ ေၿပာလို.လဲ မၿဖစ္နိ္ုင္ဘူး၊ ဘယ္ ေနရာ မွာ မဆို ပုတ္လို.ေပၚတာဟုတ္ေပမဲ့ ၊ ဟုတ္လို.ေႀကာ္တာ ၿဖစ္ၿခင္မွၿဖစ္မယ္ ဘာေႀကာင္လဲ ဆိုေတာ့ ပေရာ့ပါဂန္ဒါ ဆိုတဲ့ ၀ါဒၿဖန္.မဳွဳေတြဟာ မႀကာခဏ ဆိုသလို ပံုႀကီး ခ်ဲ့ထားတဲ့ အၿဖစ္ေတြဘဲ ။ ဒိုနို္င္ငံ ကိစၥဟာ ဒီအတို္င္းဘဲ ပံုႀကီး ခ်ဲ့ ခဲ့တာဘဲ ဆိုတာ ခ်ဲ့သူေတြ ကိုယ္ဟာ
ကိုယ္ဘဲ သိႀကလိမ့္မယ္။


တပ္မေတာ္ဟာ စစ္ေအးကာလမွာၿဖစ္ေစ. ၿဖန္သန္းသြားလာရင္းၿဖစ္ ေစ၊ အခိ်န္ရ အားလပ္ရင္ ၿပည္သူ ေတြကုိ တဦးခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တပ္ဖြဲ တပ္စု တပ္ရင္း အလို္က္ေသာ္လည္းေကာင္း ၿပည္သူ. အက်ိဳးၿပဳလုပ္ငန္းေတြ
မွာ ေစတနာ ၀န္ထမ္း လုပ္အားေပးနို္င္တယ္ ။ လုပ္ကို္င္ ေဆာင္ရြက္နိူင္စရာ
ေတြ အမ်ားႀကီးရိွ တယ္ ။ အရင္က လုပ္လဲ လုပ္ခဲ့ဘူးတဲ့ Community services အစဥ္အလာေတြရွိတယ္ ၊ ၊ ေအာင္ၿမင္ခဲ့တယ္ တပ္နဲ့ ၿပည္သူ တသားထဲ က်ခဲ့တယ္ ။


၁၉၈၈ ခုမွာ ဒီမိုကေရစီ ခုတုန္းလုပ္ၿပီး လူသတ္တဲ့ အထိ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖါက္ ထိမ္းမနို္င္ သိမ္းမရအၿခအေန ေတြ ၿဖစ္ေပၚခဲ့လို.၊ ၿပည္သူတိုရဲ့ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြ ကို ကာကြယ္ဘို. တပ္က ၀င္ထိမ္းခဲ့တယ္၊ အခိ်န္ဆြဲ မေနဘူး။ လုပ္စရာရွိတာခ်က္ခ်င္းၿပတ္ၿပတ္သားသား ၿမန္ၿမန္ ဆန္ဆန္ဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ခဲ့ တယ္ ၊ သာမန္ၿပည္သူအမ်ားစုက ေက်နပ္တယ္ ႀကိဳဆိုတယ္ ။ သူတို.ကဘဲ တပ္ကို ေတာင္းဆိုတာဘဲ ဒီထဲမွာ စစ္ထြက္ NLD
တင္ဦး ကလဲ သူတို.၄/၅ ေယာက္ကုိလဲ လူရမ္းကားေတြ လက္က ကာကြယ္
ေပးဘို. အရွက္မရွိေတာင္းဆို ခ့ဲဘူး တယ္။


ဒီမိုကေရစီဟာ ၿမန္မာနိင္္ငံအတြက္ အစိမ္းသက္သက္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူ။ ဒီမိုကေစီကို မႀကိဳက္သူ လက္မခံသူေတြဟာ အနဲ့စု ရွိတယ္။ အမ်ိဳးူသားၿပန္လည္ရင္ႀကားေစ့ေရးကာလမွာ ဒါေတြ ေၿပာမေကာင္း ေပမဲ့ အားလံူး သိႀကၿပီးသားပါ ၊၊ သိရဲ့သားနဲ့။


၁၉၈၈ ခုမွာ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုမွဳဟာ အေႀကာင္းမဟုတ္ပါဘူးလို.ေၿပာရမွာကလဲ မၿဖစ္ ၿပန္ဘူး။ မဆိုင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မဳွုေတြဘဲ။ Side effect ဆိ္ုတာေတြေပါ.၊ ေတာေႀကာင္ ေတြေလ၊


ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေတြ ႀကိုတင္ မၿမင္ခဲ့ႀကမဳွုေတြ ဘဲ ။ ဒီလိုသာ ႀကိဳတင္ၿမင္နို္င္စြမ္း မရွိတ့ဲ NLD က လူေတြကို နို္င္ငံေတာ္ရဲ့ တာ၀န္ႀကီးေတြ ေပးသင့္သလား။ သူတိုကေတာ့ အာဏာ လိုၿခင္ တာကိုသာ အရွက္မရွိေၿပာ
ေနတယ္ ၊ တာ၀န္လို.မေၿပာဘူး အာဏာလို ၿခင္တာ နံ.နံ.ကိုတက္ေနႀကတာ။
တနည္းေၿပာ ရရင္ အာဏာရူးေနႀကတာေပ့ါ ။ မင္းသားႀကီးမလုပ္ရလို. ပတ္မႀကီး ထိုးေဖါ့က္ ေနတာလဲ ၿမင္ေနရတယ္ ။


ရွိသမွ် ရထား ရန္ကုန္ ကြမ္းၿခံဘူတာႀကီးမွာ ဆိုက္တာပါ ဆိုသလို.ဒီမိုကေရစီေၿပာလိုက္ရင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ဆိုတာကို ဆို္က္ဆို္က္လာတယ္ ။


ပင္လံု စာခ်ဳပ္ကို ၿပင္ရမယ္ ၿပင္စရာေတြရွိတယ္ လိုေၿပာရင္ လက္ခံမလား ၊ ဖြဲစည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒ ၃ ခုစလံုး ( ၁၉၄၈ ၊ ၁၉၇၄ ၊ ၂၀၀၈ ) ကို လက္မခံ သူေတြ၊ ၿပင္လိုသူေတြ တဖြဖြေၿပာေနႀကတယ္ ၊ ဒီတခါ အဂၤလိပ္လိုမွ နားလည္မယ္ဆိုရင္လဲ Consequences ေတြကို ႀကိဳတင္ ၿမင္ႀကသလား။ ထည့္ တြက္ႀက သလား လို. ေမးပါရေစ ။ အေတြအႀကံဳ အရအေႀကာင္းရွိ
လို. ေမးေနတာေနာ္။ အထူးသၿဖင္. ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ.စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ က ၿပင္ေနတာ ႀကာတယ္. အသစ္တခုေရးစဲြရမယ္ အခိ်န္ကုန္ ေငြကုန္ သက္သာတယ္တဲ့ အဲဒါ သာႀကည့္ ေပေတာ့ ၊ ဘယ္ေလာက္ စီးပြား
ေရးဆန္ေနသလဲဆိုတာ။


United Nationalities Federal Council, United Nationalities Alliance“ တို.ကေၿပာေန တယ္ ၊ Democratic forces” and civil society organisations ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြနဲ. လူ.ေဘာင္ အဖြဲအစည္းေတြ
ြကိုပါ ဖိတ္ေခၚအံုးမလိုူ.တဲ့ စင္ၿပိဳင္ အစိုးရေထာင္ဘို.ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး
ထင္ပါရဲ့ ။


ေရွ.အနာဂါတ္မွာလဲ တပ္က ၀င္ၿပီး ထိမ္းရအံုးမဲ့ အေၿခအေနေတြ နို္င္ငံမွ မေပၚေတာ့ဘူးလုိ. ဘယ္သူ အာမ ခံနို္င္သလဲ ၊ အခုေတာင္ တပ္မေတာ္ကို ဖယ္ဒရယ္ စစ္တပ္ဆိုတာနဲ့ အစား ထိုးမယ္လို.ဖယ္ဒရယ္ သမား ေတြက ေလသံေတြ လႊင္.ေနတယ္ ။ အဲဒီတပ္မွာေရာ ခရစ္ယန္ သူေတာ္စင္ေတြ နဲ့ တဲ့ လား၊


၁၈၆၅ ခု က အေမရိကန္ ၿပည္တြင္းစစ္ဟာ ၿပည္နယ္ ၁၁ နယ္က တဖက္ ၊ က်န္တဲ့ ၿပည္နယ္ေတြက တဖက္ ၿဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္။ အခုလဲ ဒိူ.နို္င္ငံမွာ ဖယ္ဒရယ္ စစ္တပ္ဆိုတာ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကို္င္ ၁၁ ဖြဲ. (သို.) ၿပည္နယ္ ၁၁ နယ္ ေပါင္း ဖြဲ.မဲ့ စစ္တပ္ဘဲ၊ တို္က္ဆို္င္မွဳေတြက ေတာ့ လြန္ လြန္းတယ္၊ ၿပည္နယ္ ၃၉ နယ္ ကို ကိုယ္စားၿပဳတဲ့ Union Army က ေနာက္ဆံုး နို္င္သြား
တာဘဲ ၊ ။ ၿပည္တြင္းစစ္မတို္င္ခင္က ၿဖစ္ခဲ့တဲ့ ဌာေနတို္င္းရင္းသား ေတြနဲ့
အေၿခခ်ေတြရဲ့ စစ္ပြဲ ေတြမွာလဲ ဌာေနတို္င္းရင္းသားေတြ ရွဳံးသြားခဲ့တယ္ ။ နို္င္တာရွံုးတာ ကေတာ့ သဘာ၀ဘဲ အဲတာက တမ်ိဳးေပါ.ေလ ၊ အဲဒီတုန္းက ပ်က္စရာပစၥည္းမရွိေသးဘူး လူေတြသာေသာက္ေသာက္လဲ ေသခဲ့တယ္ ။


ဒုတိယ ကမာၻစစ္က ဂ်ာမဏီနဲ့ ဂ်ပန္ကို မဟာမိတ္ ၃၉ နို္င္ငံ ေပါင္းၿပီး တီး ခဲ့တယ္ လို.လဲ ဆိုႀကတယ္ ။


ေနာက္ဆံုးေတာ့ သတ္ရဲသူ မင္းၿဖစ္ခဲ့တာဘဲ ။ မွားတာ မွန္တာ သမို္င္းက ေၿပာလိမ့္မယ္ ။ ကိုယ္ကေတာ့ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ႀကမွာဘဲ ။

ေတာ္ေသးၿပီ ေလ။