Article submitted by: Thunderbolts on 27-Jul-2013  
ကြန္ၿမဴနစ္သံ ဆိုရွယ္လစ္သံ နဲ.NLD
ဒို.လူကေလးမ်ားဆိုသေလး ။

ဧရာ၀တီက ၿပတ့ဲ ပန္းတေနာ္ လယ္သမား တို. နစ္နာရတဲ့ ကိစၥ Video ႀကည္လို္က္ႀကရမွာေပါ့ ေနာ္။


တရား ဥပေဒအတြင္း က ခြင့္ၿပဳခ်က္ရသည္ ၿဖစ္ေစ မရသည္ ၿဖစ္ေစ. လမ္းေပၚကိုလူစုလူေ၀းနဲ့ထြက္လာၿပီး ဟိုဟာေအာ္ ဒီဟာဟစ္၊ ေတာင္းဆို
မွဳေတြ ၊ လိုအင္ဆႏၵေတြၿပႀကတာ . တမိနစ္. တနာရီဘဲ ႀကာပါေစ ။ လူသိ ရွင္ႀကား ၿဖစ္ရတယ္ဆိုရင္ဘဲ ၊ ရည္ရြယ္တဲ့ အလုပ္ အႀကံ ထေၿမာက္တာ
ပါဘဲ ။


အခုတေလာ ၿမန္မာနို္င္ငံက ဆႏၵၿပပြဲေတြကို NLD က စည္းရံုူးလွဳံ.ေဆာ္တာ ဆိုတဲ့အေထာက္အထား ေတြ ေတြ.ရတယ္ ၊ အထုးသၿဖင္ ပန္းတေနာ္က နစ္နာႀကရတယ္ ဆိုတဲ့ လယ္သမား တခ်ိဳ ကိစၥဘဲ ။ ကိစၥက ေတာ့ သူတို.
အေၿပာအရ မတရား အသိမ္းခံခဲ့ရတာဆိုတဲ့ သူတို လယ္ေၿမေတြ ၿပန္လိုၿခင္
ေႀကာင္းဘဲ ၊?


ေၿမေစ်းေတြ တက္ၿခင္တို္င္းတက္ၿ႔ပီး ေစ်းေကာင္းေန ေၿမလိုၿခင္သူေတြ မ်ားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေၿမၿပန္ေတာင္း တာ ကို ပို္င္ဆိုင္ေႀကာင္း အေထာက္
အထား တင္ၿပနို္င္သူေတြ ကို ၿပန္ေပးမယ္လိုလဲ ေၿမလက္၀ယ္ရွိထားတဲ့ ကုမၸဏီက လဲ ေၿပာထားတယ္ ၊ တရားရံုးမွာလဲအမွဳ ဆို္င္ေနရတယ္ ။


ရဲတပ္ဖြဲနဲ့ ဆႏၵၿပသူေတြ အခ်ိန္ယူၿပီးစကားေၿပာႀကတယ္ ၊ ရဲ က ဥပေဒ နဲ့ သူတို လုပ္ေနရတဲ့ တာ၀န္ အေႀကာင္းကိုရွင္းၿပတယ္ ၊ လူစုက သူတိုလဲ
ဆႏၵၿပတာမဟုတ္ဘူး နစ္နာခ်က္ လာတင္ၿပတာလို. ဆိုၿပီးေခါင္းေဆာင္လို. ယူဆရသူက သူတိုလာရၿခင္း အေႀကာင္းေတြ ကို အခ်ိန္ယူ ေၿပာသြားတယ္ ၊ နို္င္ငံမွာဘာမွ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ ၿခင္းမရွိဘူး ေနာက္ဆံုးတို္က္ပြဲထိ ၀င္သြားမယ္ ဆိုၿပီး သူေၿပာၿခင္တာေတြ စြတ္ေၿပာသြားတယ္ ။


ေနာက္ တရားရံုးေရွ.မွယ စူေ၀းဘကသူေတြက သူတိုအမွုဳ တရားရံုးမွာ စစ္ေဆးစီရင္ တာကို လာႀကည့္တာ ပါ လို.လဲ ဆိုႀကတယ္။ တရားရံုး Public Gallery ထဲကို လူစုလူေ၀းၿပီးနဲ့ မ၀င္နို္င္ဘူး ေၿပာတာကို မေက်နပ္ လို.လဲ. ေငြရွင္ ေႀကးရွင္က ေငြအားသံုးၿပီး ေငြမရွိသူကို အနို္င္ယူ ေနတာလို. ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္သူကေၿပာ သြား တာမ်ိဳးေတြဟာ သူ.စိတ္ထဲမွာရွိတာ ခံယူ
တာကိုေၿပာသြားတာၿဖစ္တယ္ ၊ ကရ၀ိတ္သံ ႀကိဳးႀကာသံ ေတာ့မၿဖစ္နို္င္ဘူး
ကြန္ၿမဴနစ္သံ ဆိုရွယ္လစ္သံ ဘဲၿဖစ္လိမ့္မယ္။


ရင္းႏွီးၿမဳတ္ႏွံမဳွုအလားအလာေတြ ေလွ်ာ့ပါးေစနို္င္တယ္။ အနာဂါတ္မွာလဲ NLD ဦးေဆာင္တဲ့ေသြးထိုးလွဳံ. ေဆာ္မွဴ ေႀကာင္.ၿဖစ္ရတဲ့ ဆူပူမွဳေတြကို ႀကံဳေတြႀကရအံုးမွာလား ? ကြန္ၿမဴနစ္ေတြႀကီးစိုးႀကအံုးမွာလား ဆိုၿပီးလဲ မေယာင္ရာ ဆီလိမ္းမိတယ္ ။ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးတဲ့ နို္င္ငံမွာ လယ္သမားေတြ အလုပ္သမားေတြ ဟာ ကြန္ၿမဳနစ္ေတြရဲ့ အသံုးခံ လက္ကို္င္တုတ္ေတြဘဲ ။ သတိထားေစာင့္ႀကည္.ရမယ္ ။


ဒီလိုၿဖစ္ေနတာကို NLD မသိဘူးလို.ၿငင္းမလား ဒါမွမဟုတ္ ဒါဟာ ညိမ္းခ်မ္းစြာ
ဆႏၵၿပတာဘဲ လို. ဆိုမလား၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဆိုတဲ့ rule of laws ဆိုတာကို ဘယ္ေနရာမွာ ပို္င္းၿခားမွာလဲ။


အာဇာနီေန.က အေလးၿပဳၿပီးအၿပန္ ဌာနခ်ဳပ္ေရွ.မွာ တရားေဟာတာ ဘယ္က ခြင့္ၿပဳခ်က္နဲ့လဲ ေဘာင္၀င္ရဲ့လား။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တေယာက္အေနနဲ ကင္းလြတ္ခ်က္ေတြရထားသလား ၊ NLD အေနနဲ တရား ဥပေဒ အထက္က
လား၊ နင္တို.လုပ္ရဲရင္လုပ္ ထိရဲရင္ိထိႀကည့္ လို. စိန္ေခၚ ရန္စ လို္က္္တာလား ၊ ထိပ္တို္က္ ရင္ဆို္င္မွဳေတြ ပြဲႀကီး ပြဲေကာင္းေတြ Egypt လို ထပ္ေတြႀကရ အံုးမွာလား?

ေတာ္ေသးၿပီ။