Article submitted by: minkyaw thuyein on 22-Jun-2013  
မေအး ၿပည့္တန္ဆာ ၿဖစ္ရလိမ့္မယ္ (၁ )
ဒို.လူကေလးမ်ား ဆိုသေလး။


“ဦးေကာင္း လိမ္ထုတ္ မင္းဆက္ၿပဳတ္” ဆိုတဲ့ ေၿပာစမွတ္စကား ႀကားဘူးႀကရဲ.လား? အရင္ က မႀကားဘူးရင္လဲ အခုႀကားဘူး ၿပီေပါ.ေနာ္ ။ ဦးေကာင္းဆိုတာ ဘယ္သူလဲ ? ေၿပာရတာ ႀကက္သီးမ်ားေတာင္ ထ တယ္။ တခ်ိန္က မင္းတုန္း
ဘုရင္. သီေပါဘုရင္ တို.ရဲ အမွဳေတာ္ကို ထမ္းခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ ၿမန္မာမင္းရဲ ၿဗိတိန္နို္င္ငံဆို္င္ရာ ၿမန္မာသံအမတ္ႀကီး ကင္း၀န္မင္းႀကီးဦးေကာင္း ငယ္မည္ ေမာင္ခ်င္း ကို ရည္ညႊန္းတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ေမာင္ေကာင္းေတြ ၊မယ္ေကာင္း
ေတြေမာင္ခ်င္း မယ္ခ်င္းေတြ ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ ဘယ္ႏွ ေယာက္ရွိေနသလဲ ဘယ္သူေတြႊလဲ ၊ ဒါကေတာ့ ေနာင္လာ ေနာင္သားေတြ ၿမန္မာ့သမို္င္း ေလ့လာတဲ့ အခ်ိန္က်မွ သိႀကရမွာဘဲ။ ရာဇ၀င္ သမိုင္းဆရာ တို.က ဘယ္သူဟာ ဘယ္သူဆိုတာကို ေဖၚၿပႀကပါလိမ့္မယ္။ လူ.သဘာ၀အရ လို လုိသလို ၊ မလို မလိုသလို ေပါ့ ၊ အခုေလာေလာ ဆယ္မွာေတာ့ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဆို တာ ဒို.သိေပမဲ့ သမို္င္းက သက္ေသခံၿခင္မွ ခံံ လိမ့္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ခ်င့္ခ်ိန္ နို္င္ေအာင္ေတာ့၊ တၿခားေၿပာၿခင္တာေတြ မေၿပာခင္ ဗုဓၵလဲ မဟုတ္ ဂီ်းဇက္လဲ မဟုတ္ ၊ မိုဟာမက္လဲ မဟုတ္တဲ့ သေဘာ တရား ေရးဆရာႀကီး တခ်ိဳ.ရဲ့ မွတ္သားစရာစကားတခ်ိဳ.ကို ရွာေဖြေတြရွိတဲ့ အတို္င္း အသိေပး ေ၀ဌ လို္က္ၿခင္တယ္ ။


ဂရိ(ခ)သေဘာတရားေရးဆရာႀကီး ဆုိခေရးတီ(စ) (469 – 399 B.C.E.) က " Children today are tyrants. They contradict their parents, gobble their food, and tyrannize their teachers. " လို. တခ်ိန္က ေၿပာခဲ့ ဘူးတာေတြ ဟာ ဒီေန.မွာ မွန္ကန္ေနတာေတြ.ရတယ္။ ဒီခေလးေတြကို ထိမ္းမနို္င္ သိမ္းမရရင္ ဘာၿဖစ္နိုင္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ စဥ္းစားသာႀကည့္ႀက ေပေတာ။ ဘာေႀကာင္.လဲ ဆိုေတာ. ‘ ဒီေန.လူငယ္ေတြဟာ အနာဂါတ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ ’ လို.ဆို ထားတယ္ မဟုတ္လား? လူႀကီးေတြလဲ လုပ္ၿခင္တာလုပ္၊ လူငယ္ေတြ လဲ လုပ္ၿခင္တာလုပ္ ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ့ လူ.အခြင္.အေရးဆိုတာဟာ စစ္မွန္မယ္ မဟုတ္ဘူးလို.လဲ ေၿ႔ပာေတာ.မယ္။


ဒါေႀကာင္.ဘဲ ထင္ပါရဲ့ ေနာက္တေယာက္ Plato (348/347 BC)ကလဲ “There will be no end to the troubles of states, or of humanity itself, till philosophers become kings in this world, or till those we now call kings and rulers really and truly become philosophers, and political power and philosophy thus come into the same hands."


Aristotle (384–322 B.C.E.)ကေတာ့ “ Politicians also have no leisure, because they are always aiming at something beyond political life itself, power and glory, or happiness.”


တရုတ္ သေဘာတရားေရးဆရာႀကီး Confucius (551 BC - 479 BC) ကလဲ “ The superior man, when resting in safety, does not forget that danger may come. When in a state of security he does not forget the possibility of ruin. When all is orderly, he does not forget that disorder may come. Thus his person is not endangered, and his States and all their clans are preserved.” လို.ဆိုခဲ့တယ္ ဆိုတာေတြ.ရတယ္။ လိုတာယူ မလိုတာ ပါယ္ႀကေပါ့။


မင္းမွဴုထမ္း/အစိုးရအမွဴုထမ္း/ၿပည္သူ၀န္ထမ္း ဆိုတာေတြကို ဘယ္လိုခြဲၿခား
နားလည္ႀကသလဲ? ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ ပဌမ ၂ မ်ိဳးဘဲ ရွိတယ္၊ တတိယမ်ိဳး မရွီ
ဘူးဆိုရင္ ယံုမလား။ ပဌမ ၂ မ်ိဳးဟာ သူတိုကိုာ္ သူတို. အုပ္ခ်ဳပ္သူ အရွင္သခင္
မွတ္ေနၿပီး ၊ တတိယ မ်ိဳးဟာ တတိယ အုတ္စု၀င္ နို္င္ငံသား အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ေက်းကၽြန္စာရင္းထဲ မွာရွီတယ္ ဆိုရင္ေရာ ၊ဘယ္လိုသေဘာရသလဲ ?


ဘာေတြဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ “ ဒို.တို္င္းၿပည္နဲ့ဒို.တေတြ ေကာင္းစားလို. ဒို.အားနဲ့ဒို.တာ၀န္သာၿဖစ္တယ္ ။ စစ္ေဘး စစ္ဒါဏ္ေတြနဲ့ ၿပာၿဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒို.ၿပည္ကို ထူေထာင္ဘို.တာ၀န္ဟာ တို္င္းရင္းဘြားစစ္စစ္ၿဖစ္တဲ့ ဒို.တာ၀န္သာၿဖစ္တယ္ ။ သိထားႀကရ
မွာက ခိုးသား ဒါးၿပ သူပုန္ သူကန္ ကင္းေ၀းမွသာလဲ ဒို.တို္င္းၿပည္ဟာ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ကုန္စည္ကူးသန္းနို္င္မယ္ အေရာင္းအ၀ယ္ေခ်ာင္လည္နို္င္
မယ္လဲ ၿဖစ္တယ္ ။


ဘယ္ အစိုးရကို မဆို ႀကိဳက္သူလဲရွိ မႀကိဳက္သူလဲ ရွိစၿမဲဘဲ ။ ကန္.ကြက္သူ ဆန္က်င္သူေတြကေတာ့ ေပါပါဘိ ၊ ဘယ္အစိုးရမဆို တို္င္းၿပည္နဲ့ ၿပည္သူ.တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာမွာ ၿပည္သူ.အားကို အမ်ားႀကီး လိုပါတယ္ ။ ဒို.ၿမန္မာနို္င္ငံ
အေႀကာင္းေၿပာရရင္ လူမ်ိဴးေရး ဘာသာေရးကို အေႀကာင္းၿပ ခုတုန္းလုပ္ေနတဲ့
သူပုန္ သူကန္ နာမည္ခံ လက္နက္ကို္င္ သူခိုးဒါးၿပ ဂိုဏ္းႀကီးေတြကို အစိုးရ အဆက္ဆက္ေတြက ထိေရာက္ ေအာင္ အေရးမယူနို္င္ခဲ့လို. ႀကီးထြားလာခဲ့တာ
ကို ေတြရတယ္၊ အေရးမယူနို္င္ခဲ့တဲ့ အေႀကာင္းေတြက စံုပါတယ္ ၊ ဒီသူခိုး ဒါးၿပဂို္ဏ္းေတြကို ၿပည္ပ စီးပြားေရး သမားေတြက လက္နက္အပါအ၀င္ လိုအပ္
တာေတြ ေထာက္ပံ့ေနၿပီး သူတို.စီးပြား သူတို.ကာကြယ္ ေနႀကတာမွာတို္င္းၿပည္
ဆူပူေအာင္လုပ္ ဟိုလူကိုေၿမွာက္ေပး ဒီလူကိုပင့္ေကၚ၊ အစိုးရကို မလိုအပ္ဘဲ အလုပ္ မ်ားေအာင္၊ တိုင္းၿပည္ထူေထာင္ရမဲ့စရိတ္ေတြကို ကာကြယ္ေရးစရိတ္
ေတြအၿဖစ္ ကုန္က်ေစတဲ အၿ့ပင္လက္နက္ကို္င္သူခိူုးဒါးၿပ ဂိုဏ္းႀကီးေတြကို မႏွိမ္နင္းနို္င္ေအာင္ အစိုးရကို လက္နက္မေရာင္းဘဲပိတ္ဆို. ထားေသးတယ္။ တို္င္းၿပည္ တိုးတက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္နို္င္ေအာင္ လဲ စီးပြားေရးပိတ္ ဆို.ခဲ့ ဲ့ၿပန္တယ္ ။ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို.ခံရတဲ့ ဒို.နို္င္ငံရဲ့ စီးပြားေရးဟာ ေနာက္ဆံုး ခၽြတ္ၿခံဳက် ၊ ေသာက္ေရ သံုးေရက အစ တို္င္းတပါးသား လက္ထဲ ၿပန္ေရာက္ရတာ ဘဲ အဖတ္ တင္တယ္။


မႀကာေတာ့ပါဘူး အလြန္ဆံုးႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ၿမန္မာနို္င္ငံဟာ တို္င္းတပါးသား လက္ထဲ ေရာက္ေတာ့.မွာပါ ။ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္က လန္ဒန္သြားတဲ့ ကင္း၀န္မင္းႀကီး ဦးေကာင္း ဟာ မိုးကုတ္ ေပ်ာက္ၿမတ္ရတနာတြင္းေတြကို ၀ီတိုရိယ ဘုရင္မကို စာခ်ဳပ္နဲ လက္သိပ္ထိုး ေရာင္းခ်ခဲ့တယ္ လို.နာမည္ ႀကီးခဲ့ တယ္ ၊ အဂၤလိပ္ကို စစ္ရွဳံးရတာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ၿဖစ္တဲ့ ဦးေကာင္းက အဂၤလိပ္ကို မတိုက္ခို္က္ရ လို. အမိန္.ေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ “ ဦးေကာင္းလိမ္ထုတ္ မင္းဆက္ၿပဳတ္” လို.ေတာင္ မွတ္မိေနႀကတယ္ ။ ဦးေကာင္းဟာ အဂၤလိပ္ အလိုေတာ္ရိ တေယာက္လို. သမို္င္းမွတ္တမ္းတခ်ိဳးမွာ ဆိုထားတယ္ ။ အခု ဆိုရင္ အလိုေတာ္ရိေတြ တေယာက္ထဲမဟုတ္ဘူး ထင္တယ္။


ၿမန္မာနို္င္ငံ လြတ္လပ္ေရးရအၿပီးအထိ ဦးနူလက္ထက္မွာ ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ ရွွိတဲ့ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္. လယ္ယာေၿမ အပါအ၀င္တို.ဟာ နိုင္ငံ ၿခားသားေတြ ပို္င္ ႀကတယ္၊ ၁၉၆၂ ခုက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတက္လာၿပီးဆိုရွယ္လစ္နဲၿပည္သူ
ပိုင္သိမ္းထားတာေတြထဲ မွာနိုင္ငံၿခားသားပို္င္ ဆိုတာေတြလဲ ပါခဲ့တာ ေတြ
ရတယ္ ။ မစၥစ္ အဲရစ္က Rule of law တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုေတာ့ တရားရံုး
မွာ ရင္ဆို္င္ရမဲ့ တရားမေႀကာင္း အမွဳေတြ အေတာ္ ဘဲ မ်ားလိမ့္မယ္ ၊ ၿမန္မာ
ေတြ ၿပင္သာထားႀကေပေတာ့။


လာလိမ့္အံုးမယ္ လာအံုးမယ္၊ ဒို.နို္င္ငံသားေတြ အေနနဲ. အရွည္ကို မႀကည္.နို္င္ ၊ ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္း ဆိုတဲ့အတို္င္း၊ ဆင္းရဲဒါဏ္ မခံနို္င္။ ႀကီးထြားလာတဲ့ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းကို လို္က္မမီနို္င္ ၊ ရိွသမွ် အကုန္ ထုတ္ေရာင္း
ရတာမွာ အိမ္ ေၿမ လယ္ယာ ေတြတင္မကမယားနဲ သမီးကိုပါအေပါင္ဆုံးသြား
ရတဲ့ အၿဖစ္ကို ၿပန္ေရာက္ ႀကဘို. တာဆူေနတာကို ေတြ.ေနရတယ္။ ဒီႀကားထဲ အေပ်ာ္အပါး ၊ ေလာင္းကစား ခ်ဲထီ မွစလို.အရက္ေသစာေသာက္စားမွဳေတြက
လဲ လူေတြကို အၿပင္းထူေစ။ အက်င့္ပ်က္ေစၿပီး ၿမန္မာလို ဗုဓၵဘာသာနို္င္ငံမွာ ခြင္ၿပဳ အားေပးေနေသးတယ္ဆိုေတာ့ ၊ အင္း တမ်ိဳးႀကီးဘဲ ။ ဥေရာပနိ္ဳင္ငံေတြ
မွာေတာင္ အရက္ ေသစာ ေသာက္စားမွဳကို ေလွ်ာခ်ႀကဘို. အမ်ိဳးမ်ိဳးပညာေပး
ေနတယ္ ။ ဘိန္းးဘင္း ကေဇာ္ ေလွာ္ဆာ ကိုေတာ့ မေၿပာနဲေတာ့ ၿမန္မာနို္င္ငံ
ဟာ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ဘယ္သူက ဘဲ ထုတ္ထုတ္ နို္င္ငံနဲ. လူမ်ိဳးသာ နာမည္
္ႀကီးေနတဲ့ မစားရ ၀ခမန္း ၊ မစားရ အေညွာ္ခံ ဆိုတာေတြ ထင္ပါရဲ့။


ဆက္ရန္