Article submitted by: minkyaw thuyein on 19-Jun-2013  
ဆံေကာေလာက္မွ ေဇာက္မနက္တဲ့ မစၥစ္ အဲရစ္ ။
ဒို.လူကေလးမ်ားဆိုသေလး ။


သတင္းေထာက္အမည္ ေဖၚမၿပတဲ့ Created on Wednesday, 19 June 2013 04:12 ယ news-eleven.com ဓါတ္ပံုသတင္း တခုကို အမွတ္မထင္ ဖတ္လို္က္ရတယ္ ။ဒို.လူကေလးမ်ားလည္း ဖတ္မိႀကပါလိမ့္မယ္ မို. ကူးယူေဖၚၿပ မေနေတာ့ဘူး။။ဖတ္မိတယ္ ဆိုရင္ဘဲ ေသာက္က်ိဳးေတာ့ နဲ့ကုန္ႀကေတာ့မွဘဲ့ လို.လဲ ထိတ္လန္.
သြားမိတယ္။ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ ဖယ္ဒရယ္ ၿပည္ေထာင္စု
နို္င္ငံ တခ်ိဳ.ဟာ လူမ်ိဳးနဲ့ ဘာသာေပၚမွာ အေၿခခံ ဖြဲ.စည္းခဲ့ႀကတာမဟုတ္ဘူး၊ ဆိုဗီယက္ၿပည္ေထာင္စု ။ ယူဂိုစလား ဗီးယာ ၊ ခ်က္ကိုစလိုဇက္ကီးယား တို.လို နို္င္ငံေတြ ဟာ လူမ်ိဳးစုေပၚအေၿခခံ ဖြဲ.စည္းခဲႀကတာမို. အခုဆိုရင္ ဒီနို္ငfငံေတြ ဘယ္ေရာက္လို. ဘယ္ေပါက္သြားႀကမွန္းေတာင္ မသိရေတာ့ဘူး ။ ဒီထဲမွာ ေၿပာင္းလဲမွဳအတြက္ ေပးရတဲ့ အဖိုးဆားနားေတြဟာ လူတန္ဘိုးနဲ့တြက္တြက္. ေငြေႀကးတန္ဘိုးနဲ့ တြက္တြက္ ဂဏန္းတြက္စက္ေတြေတာင္ မနို္င္ေအာင္ၿဖစ္ရ
တယ္ လို.ဆိုေတာ့ မယ္။


ၿမန္မာနို္င္ငံဟာ ယူနီယံ၀ါဒ နဲ့ေတာင္ အနို္င္နို္င္ ၊ ဖယ္ဒရယ္သာ ဖန္တီးရရင္ စစ္ေၿမၿပင္ တခုကလြဲလို.ဘာမွ ၿဖစ္သြားလိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး။ ရွမ္း ခ်င္း ကခ်င္ ကရင္ ကယား ရခို္င္ ၿမန္မာ လူမ်ိဳးႀကီဴ ၈ မ်ိဳး ၀င္ လူမ်ိဳးငယ္ ၁၃၅ တို.အတြက္ ဖယ္ဒရယ္ ၿပည္နယ္ ၁၃၅ နယ္ ခြဲ ရေတာ.အလိုၿဖစ္ေနတယ္ ။ ဒီလူမ်ိဳးႀကီးေတြ
ဟာ သူတို.ရဲ. လူမ်ိဳးငယ္ေတြအေပၚ ဘဲၿဖစ္ေစ ၊ က်န္ လူမ်ိဳးေတြအေပၚ ၿဖစ္ေစ
သူတို.စကားလံုးအတို္င္း ၿပန္သံုးရရင္ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ နဲ့ စိုးမိုးႀကမလို.လား?အပို္င္းပိုင္းကြဲၿပီး ထီးၿဖဴေစာင္း မင္းၿပိဳင္ ဂ ပါး နဲ.နို္င္ငံၿခားေက်ာေထာက္ေနာက္
ခံဇီးရြက္ ကၽြန္နို္င္ငံေတြ ၿဖစ္ကုန္မွာေတာ့ မလြဲဘူး ၊ သမို္င္း တေက်ာ့ၿပန္လွည္.လာမွာကိုယ္ သမို္င္းခံ အေႀကာင္းရင္းေတြ မွတ္ဘူး လို.ေတာ ့ရင္ေလးမိတယ္ ။


ၿမန္မာနို္င္ငံကို တို္င္းတပါးသားလက္က လြတ္ေေၿမာက္ေအာင္ အသက္ ေသြး
ေခၽြး ေပး တို္က္ခို္ကိခဲ့ႀကတာ ၁၈၈၆ ခု ကတည္းကဘဲ ဒါတာေတြ သူ ကၽြန္ၿပန္ခံရေအာင္ မဟုတ္ဘူး နယ္ခ်ဲ. အဂၤလိပ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့တာဟာ. ၿမန္မာနို္င္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၿဖစ္တယ္ ။


ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၅ ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာၿပီး လြတ္လပ္ေရးေပးရေတာ့မယ္ ဆိုမွ လူမ်ိဳး
ေရး စကားေတြေၿပာလာၿပီးး ၿမန္မာေတြကို ေသြးခြဲခဲ့ တယ္ ၊ နားေယာင္ခဲ့တဲ့ လူတခ်ိဳ.ေႀကာင္. ၿမန္မာနို္ငံငံဟာ အခုတို္င္ မေအးခ်မ္းနို္င္ရွိေနရတယ္ ။ မေန.တေနကဘဲ KIA ကခ်င္နဲ့ ယာယီ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး ဘေဘာတူခ်က္ ရခ
ဲ့တာ အဂၤလိပ္နဲ့ အေမရီကန္၀င္ရွဳတ္တာကို လက္မခံခဲ့ လို.သာၿဖစ္တယ္၊ သူတို. ေတြ ၀င္ရွဳတ္ခဲ့လို. ဘယ္မွ မေရာက္ခဲ့ဘူး ။


မစၥစ္ အဲရစ္တေယာက္ ဟာ အေမရိကန္ အလုိေတာ္ရိလို.ဘဲေၿပာေတာ့မယ္ ၊ အဂၤလိပ္ကေတာ့ နာမည္ဘဲ ရွိပါေတာ့တယ္.(၁၇၇၅ - ၁၇၈၃ ) အဂၤလိပ္
ဆန္က်င္တဲ့ အေမရိကန္ လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲမွာ အဂၤလိပ္ရွဳံးၿပီး ႀသဇါက်ခဲ့တယ္ ၊ ၁၉၄၅ ခု မွာတခါ အေမရိကန္မွမကယ္ရင္ ေသဖြယ္သ ရွိေတာ့တဲ့ အဂၤလိပ္
ေတြဟာ မခုထီ အေမရီကန္ကို မလွန္ရေတာ့ဘူး။


က်ဳပ္တို.ၿမန္မာေတြလဲ အဂၤလိပ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ႀကတယ္၊ ၿမန္မာေတြထဲမွာပါတဲ့ ဗမာ ကိုေအာင္ဆန္းရဲ.ဆံေကာေလာက္မွ ေဇာက္မနက္ တဲ့ သမီးက အဂၤလိပ္
ကို လင္လုပ္ၿပီး အဂၤလိပ္က်င့္ ၊ အဂၤလိပ္ႀကံေတြနဲ့ UDA ဆိုတာနဲ့ေပါင္းၿပီး ၿမန္မာနို္င္ငံကို အစိပ္စိပ္ အမႊာမႊာ ခြဲအံုးဘို. ႀကိဳးစားေနပံု ရတာမို.၊ ႀကည့္လုပ္ႀက
ပါအံုး လို.သာ ၿပာလိုက္ၿခင္ေတာ့တယ္ ။ ဒို.လူကေလးတို.။


ဒီတေခါက္ မေပ်ာ္ဘူး ကြယ္ ကေဇၚမူးလို္က္အံုးမယ္ ။