Article submitted by: minkyaw thuyein on 27-Apr-2013  
ၿပည္လံုးကၽြတ္- ၿပည္သူ.ဆႏၵ ခံယူႀကရေအာင္ လ
ဒို.လူကေလးမ်ားဆိုသေလး ၊

ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ ၿပည္လံုးကၽြတ္ ၿပည္သူဆႏၵခံယူပြဲေတြ က်င္းပၿပီးၿဖစ္ေစ ၊ အေနာက္ဖက္( ဥေရာပ) လက္နက္နဲ့.လား၊ စီးပြားေရးနဲ့လား ခ်ိန္းေခ်ာက္ အႀကပ္ကိုင္လို.ၿဖစ္ေစ ၊ ေၿပာၿခင္သလိုသာေၿပာႀကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ စံနစ္
ကိုေတာ့ ၿပန္ေရာက္ ေနတာေတာ့ ေတြရတယ္ ။ ဒီမိုကေရစီဟာဘယ္ေလာက္ စစ္မွန္တယ္ မစစ္မွန္ဘူး၊ စည္းကမ္းရွိတယ္ မရွိဘူး ဆိုတာေတာ့ ကိုယ္လဲ
မေလွ်ာက္တတ္ဘူး ။

တခ်ိန္က ဒိမိုကရက္တစ္ ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ အၿမစ္မတြယ္ခဲ့လို ေပ်ာက္
ကြယ္လုခမန္းၿဖစ္ခဲ့ရတယ္ ဒီမိုကေရစီးကို မလိုလားသူေတြ အပို္င္းပို္ငးမွာ အထင္အရွားရွိေနခဲ့တယ္၊ ဒီမိုကေရစီ မလိုလားသူတခ်ိဳ.က ဆိုရင္ လက္နက္
စြဲကို္င္ၿပီး က်န္သူေတြကို တိုက္ခို္က္ခဲ့တာကို ႀကံဳရတယ္။ အခုထိလဲ တခ်ိဳ.က
လက္နက္နဲ့ခိ်န္း ေခ်ာက္ေနတုန္းဘဲရွိတာကို ေတြ.ရတယ္ ။

ဒါေႀကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေၿဖရွာမရတဲ့ ၿပသနာေတြကို အ်ိခန္ကုန္ လူပန္း သက္သာေအာင္ လူထုနည္း ၊ ဒီမိုကေရစီ နည္း စံနစ္အရ ၿပည္လံုးကႊ်တ္ ၿပည္သူ.ဆႏၵခံယူၿပီး ၿပည္သူ.အဆံုးအၿဖစ္ကိူ ခံယူႀကဘို. လိုလိမ့္မယ္ထင္တယ္ ။

ဒီအဆံုးအၿဖတ္ေပၚမွာ တည္ၿပီး အစိုးရဟာ ၿပတ္ၿပတ္သားသားေဆာင္ရြက္ ရလိမ့္မယ္။ၿပည္လံုးကၽြတ္- ၿပည္သူ.ဆႏၵ ခံယူႀကရေအာင္ ဆိုတာဟာ ဥပမာအားၿဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၿပသနာ ၊ကခ်င္ၿပသနာ ဆိုတာေတြကို ၿပည္သူ အဆံုးအၿဖတ္ခံယူဘို.လိုလိမ့္မယ္ ထင္တယ္ ။

လူအမ်ားေကာင္းစားေရး၀ါဒ လို.ဘဲ ေၿပာေၿပာ ၊ ဒီမိုကေရစီလို.ဘဲ ဆိုဆို. လူတစုေကာင္းစားေရး ၊ လူတစု ရဲ့ ့အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ေရးကို လူတစုထဲ ၊ တေယာက္ထဲက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္လို.မရဘူး၊ လူအမ်ားအတြက္ လူအမ်ား
က ၀ိုင္း၀န္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ ေနရာမွာ ငါ့အတြက္ ၊သူ.အတြက္ ၊ သူသူ ငါငါ ခြဲၿခားေနလို.ေတာ့လဲ မၿဖစ္ေသးဘူး ထင္တယ္။

ဘယ္လိုဘဲ ၿပည္သူ.ဆႏၵခံ ယူယူ ၊ ေထာက္ခံသူ ကန္.ကြက္သူ ဆိုတာေတာ့ ရွိမွာဘဲ။ ေထာက္ခံမဲ အနဲအမ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီဘဲလို. ေယဘံယ်အားၿဖင္.နားလည္ထားတယ္။ ကိုယ့္အႀကိဳက္ မဟုတ္၊ ကိုယ္ဘက္ မလို္က္ ကိုယ္ အသာမရတာဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ဘူး တရားမွ်တမွုဳ မရွိဘူးတဲ့.လား ?

ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ လူမ်ိဳးစံု ၊ ဘာသာစံု ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ အတြက္ ဘာသာခြဲၿခားေရး လူမ်ိဳးခြဲၿခားေရး ပေပ်ာက္ဘို. လိုေနၿပီ။ ဘာသာကြဲၿပားမွဳ လူမ်ိဳးကြဲၿပားမွဴေတြ
ေႀကာင့္ လူေတြအားလံုးကို အႏၱရာယ္ၿဖစ္လာ ေနေစရင္၊ ဘာသာခြဲၿခားမွုဴ လူမ်ိဳးခြဲ႕ၿခားမဳွု ကို ၿဖစ္တဲ့နည္း တနည္းနည္းနဲ့ ပေပ်ာက္ေအာင္လဲ ၀ိုင္းလုပႀ္က
ရ လိမ့္မယ္။ ဘာသာကြဲ လူမ်ိဳးကြဲ သေဘာထားအယူအဆ အမိ်ဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ ၿမန္မာနို္င္ငံဟာ ကုဌနဴနာသယ္ ဘ၀ ထပ္ေရာက္ရတာမ်ိဳးေတာ့ မၿဖစ္ေစသင့္
ဘူး ။

ဒီမိုကေရစီကိုလူအမ်ိဳးမ်ိဳးက အဓိပါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေဖၚေန ႀကတယ္ ။ ဒီမိုကေရစီ
ဆိုတာဟာ ဘယ္က ဘယ္သူေတြက စတင္လာတယ္ ဆိုတာကိုလဲထင္ၿမင္ယူဆ
ခ်က္ မွန္းဆခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနတာကို ေတြ.ရ တယ္။

စကား မဟုတ္တာကို စကားလုပ္ေၿပာရရင္. ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အေနာက္ဖက္
က တင္သြင္းတာပါ ဆိုေတာ့ သေဘာမတူဘူးတဲ့ ၊ ေၿပာသူကေၿပာလာတယ္ ၊ အိႏၵိယနို္င္ငံဟာ ၿမန္မာနို္င္ငံရဲ့.အေနာက္ဖက္မွာတည္ရွိ တယ္ ၊ ေက်းရြာ တခုက ရြာသူႀကီးေရြးတာကို ဒိုမိုကေရစီနဲ့ နို္င္းလို.ေတာ့ မေကာင္းဘူးထင္တယ္
ေၿပာေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ.နို္င္းလို.မတန္တဆေတြၿဖစ္ကုန္လိမ့္မယ္ ။

ေဂါတမဗုဒၵဟာ ကုလားၿဖစ္နဲ့ အတြက္. ဗုဒၵဘာသာ၀င္ ဗမာေတြဟာ ကုလားေတြဘဲ လို.ေၿပာသူကလဲ ေၿပာလိမ့္မယ္။ ၿမန္မာ အစ တေကာင္းက ဆိုတဲ့ သာကီ၀င္မင္း အဘိရာဇာ ၀င္ေရာက္ၿခင္း ဆိုတာ လူမ်ိဳးနဲ့ ပါတ္သက္
သလား အဘိရာဇာ မ၀င္ခင္ ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ လူ ေတြ မရႀွိက မေနႀက လို.လား၊ ေတာေတာင္ေတြ သားရဲတိရိစၦာန္ေတြန.ဘဲ ၿပည့္ေနလို.လား ? ၁၈၈၆ က အဂၤလိပ္ သိမ္း တဲ့ ၿမန္မာနို္င္ငံဟာ ၁၉၃၅ ထိ ကုလားၿပည္(အိႏၵိယၿပည္) ရဲ. နယ္ေၿမ အစိတ္အပိုင္းအၿဖစ္ အတင္း အဓမၼ သြတ္သြင္း သတ္မွတ္ခံရလို. ၿမန္မာဆိုတဲ့ လူမ်ိဳးတုန္းၿပီး အားလံုး ကုလားေတ၊ြ တရုတ္ေတြ၊ ေသြးေရာ ကၿပားေတြ ၿဖစ္ခဲ့ရတယ္ ဆိုရင္ မွန္မလား ? ကၿပားဆိုတာ အဂၤလိပ္နဲ႕မိတ္လို္က္လို. ေပါက္လာတဲ့ သားေပါက္ ကိုဘဲ ဆိုလိုတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး လို.မွတ္သားးရဘူးတယ္ ။

ကမာၻႀကီးေပၚ မွာ လူေတြဟာ တရားမွ်တဘို.၊ လြတ္လပ္ဘို.၊ ၿငိမ္းခ်မ္းဘို.၊ ခြင့္တူညီမွ်ဘို. အာေခ်ာက္ ေအာင္၊ လည္ေခ်ာင္းကြဲ ေအာင္ ေၿဟေန ေဟာေနႀကတာဟာ၊ ကမာၻေပၚမွာ တရားမွ်တၿခင္း ၊ လြတ္လပ္ ၿခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္း၊ ခြင့္တူညီမွ်ၿခင္းေတြ မရွိလို.ဘဲ ဆိုတာ ကို ထင္ရွားစြာေဖၚၿပေန
တာသာၿဖစ္တယ္ ။

ဒါၿဖင့္ရင္ ဘယ္လူသားေတြက ဘယ္လူသားေတြအေပၚ တရားမွ်တမွဳ မရွိ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿခင္း ၊ ဆူပူမွဳေတြ ဖန္တည္းၿခင္း အားေပးအားေၿမာက္ၿပဳၿခင္း၊ ။ သာတူညီမွ မဟုတ္တဲ့ ခြဲၿခားစြာဆက္ဆံၿခင္းေတြ ကို လုပ္ေနႀကသလဲ။ ၿမန္မာ စကားမွာ ကိုယ္ထင္ရင္ ကုတင္ ေရႊနန္း။ ပုဂိုလ္ ခင္မွ တရားမင္ ဆိုတာ ရွိတယ္။ ရွင္းေနတာဘဲ ။ တရားတာ မတရားတာ၊ လြတ္လပ္တာ မလြတ္လပ္
တာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းတာ ဆူပူတာေတြ၊ ညီမွ်တာ မညီမွ်တာေတြနဲ့ ဘာမွ မဆို္င္ဘူး
ဆိုတာဘဲ ။ ကိုယ္ႀကိဳက္ရင္ ကိုယ္လက္ခံရင္ သူတပါးအတြက္ ဂရုစို္က္မတဲ့
လား?

မတူႀကတဲ့ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ဘာသာအယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကားမွာ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထင္ၿမင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆိုတာေတြကေတာ့ ရွိမွာဘဲ ။ရွိတာကို သိပါရက္နဲ့ ေတာ့ ၿပသနာလုပ္ေနလို.လဲ မၿဖစ္ဘူး။ ညွိ ယူလို.ရတာ ေတြ ရွိမယ္ ၊ မရတာေတြရွိမယ္။ အားလံုးကို တေၿပးတည္းညီ ၿဖစ္ေစဘို. ဆိုတာ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္ လက္ေတြ.မပါတဲ့ သေဘာတရားေတြ ၿဖစ္တယ္။

အသိတရားတခုထဲ အေႀကာက္တရားတခုထဲနဲ့ပ ဘယ္လိုမွ လုပ္လို.မရဘူးနို္င္ဘူး၊ ဒါေတြဟာ လူသဘာ၀ ေတြ ၊ ဒီသဘာ၀ကိုေၿပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ဘို.ဆိုတာ လြယ္ မေယာင္နဲ့ ခက္တယ္ ။ ဖိေလၿကြေလ ၊ အၿမစ္ ၿပဳတ္ေအာင္ လုပ္ဘို.ဆိုတာေတာ့ မစဥ္းစားနဲ့။ ေရ ေၿမ ေလ မီး ဓါတ္ႀကီး အစုမပါဘဲ ဘာမွ မတည္နို္င္ဘူး။ ေလ ေၿမ ေလ မီး တို. မွ်တရမယ္။

ၿမန္မာနို္င္ငံဟာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ဘူးသလဲ ? ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုး လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ တယ္ ဆိုတဲ့ ၿမန္မာနို္င္ငံရဲ့ လြတ္လပ္ေရး ။ အခ်ဳပ္အၿခာ အာဏာပို္င္မဳွဆိုတာေတြဟာ အဓိပါယ္ရွိရဲ.လား အႏွစ္သာရ ရွိရဲ့လား? ဒီေမးခြန္း ပုစာၦ ဟာလဲ အေၿဖရွာမရတဲ့ ပေဟဠိ ဘဲ ၿဖစ္ေနတယ္၊ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး ဆိုတာနဲ့ မဆိုင္ဘူး ။ လူမ်ိဳးစံု ဘာသာစံုဟာ ၿမန္မာနို္င္ငံ
တခုထဲ မဟုတ္ဘူး။ တခ်ိဳ.နို္င္ငံေတြဆိုရင္ ကမာၻ. နိင္ငံေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္က လူမ်ိဳးေတြ ဘာသာေတြ နဲ့ ၿပည္.ေနတယ္လို.သိရတယ္ ။ ၿမန္မာနို္င္ငံမွာေတာ့ ဒါေလာက္ လူမ်ိဴးမစံုေသး
ပါဘူး ။ လူမ်ိဳးစံု ဘာသာစံုလို. ပဋိပကၡ မ်ားတာမဟုတ္ ။ လူမ်ိဳုးနဲ့ ဘာသာကို ခုတုန္းလုပ္ေနတဲ့့ ပဋုိပကၡ ဖန္တီးလိုသူ လူယုတ္မာေတြေႀကာင့္ၿဖစေနရတာဘဲ လို.ေၿပာရင္လံုး၀မွန္ကန္လိမ့္မယ္ ။

ၿမန္မာေတြဟာ ကိုယ္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္နိင္္ငံအေႀကာင္း ဘယ္ေလာက္ ေႀကေႀကညက္ညက္သိႀကသလဲ ၊ သူမ်ား လူမ်ိဳး သူမ်ားနို္င္ငံအေႀကာင္းေရာ ဘယ္ေလာက္သိႀကသလဲ ၊ ကိုယ္နဲ့ မဆို္င္ဘူးတဲ့လား ။ ဘယ္နိ္္င္ငံမွ ေရႊဘုံနန္း ႀကငန္းမဟုတ္ဘူး ။ နတ္ဘံု နတ္နန္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာဆိုတာေတာ သိႀကဘို.ေကာင္းတယ္။ ဒါကိုု သိသူသိႀကပါလိမ့္မယ္ မသိသူက ပိုမ်ားလိမ္.မယ္။

ဘယ္နို္င္ငံမဆို မ်က္ႏွာမွာသနပ္ခါး ေပါင္မွာ ေသးစီးေခ်ာင္း ခ်ည္းဘဲ လို.ဆိုၿခင္တယ္၊ ဖံုးလို.ရတာကို ဖံုးတယ္၊ ကိုယ့္အေႀကာင္း မေကာင္းတာ လူသိမွာကို စိုးရိမ္ႀကတယ္၊ သူမ်ားမေကာင္းတာ ကို ေဖၚထုတ္ႀကတာ လူ.သဘာ၀လား ၊ ၿမန္မာ့ သတၱိလား? ပြင့္္လင္း ၀ါဒနဲ.သူေတာ္စင္ ဆိုတာ ဘယ္သူေတြလဲ ၊ တကယ္ဘဲ ရွိသလား?

ဒီေန. ေဆြးေနြးတာက ၊ ၿပည္လံုးကၽြတ္- ၿပည္သူ.ဆႏၵ ခံယူႀကရေအာင္ေလ ၊ ဒီမိုကေရစီႀကရေအာင္ေလ ၊ ဘယ္လိုသေဘာရသလဲ။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာဘာလဲ သိရင္ ေၿပာၿပ ပါ ။

ေနာက္ေတာ့ ေဆြးေႏြးႀက အံုးမယ္ေလ ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါး ေပါ့ ။