Article submitted by: minkyaw thuyein on 11-Mar-2013  
ဥာဏဗလ- စာရိတၱဗလ ခို္င္ဘို.လိုတယ္ ။
ဒို.လူကေလးမ်ားဆိုသေလး ။

ၿမန္မာေတြ ဘာလိုေနသလဲ လို.ေမးရင္ ဥာဏဗလ ၊ စာရီတၱဗလေတြ ၿပည္.စံုဘို.လိုေနတယ္ ? ဒီ ၂ ခ်က္ မပိုင္ရင္ ေနာင္ ၿပင္နို္င္ခဲသည့္ အမ်ိဳးလိုေၿပာရလိမ့္မယ္၊

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုက ၿပည္နယ္ေတြမွာ သူၿပည္နယ္ဥပေဒနဲ့သူရွိႀကၿပီး၊ တနိုင္ငံလံုးက လိုက္နာႀကရမဲ့ဥပေဒေတြလဲ ရွိႀကတယ္ လို.သိရပါတယ္ ၊ (ဗဟု သုတပါ ) ။
အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု ၿပည္နယ္ေတြမွာ သူတို.ဘာသာစကား သပ္သပ္ စာေပသပ္သပ္ရယ္လို. ရွိတယ္မႀကားမိဘူး ။ ေၿပာရမယ္ဆိုရင္ ကမာၻ.လူမ်ိဳး
ေပါင္းစံု ၊ ဌာေနတို္င္းရင္းသား ေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထို္င္ႀကတဲ့ အေမရိကန္ ၿပည္ေထာင္စုမွာ ရံုးသံုး စကားနဲ.စာဟာ အေမရိကန္-အဂၤလိ(ရွ) လို.ေခၚတ့ဲ စကားနဲ့ စာဘဲ ၿဖစ္တယ္လို.သိရတယ္ ။ အေမရိကန္ ၿပည္ေထာင္စုကို တခ်ိဳဳ
ၿမန္မာေတြ အေတာ္ အားက်တာကိုေတြ.ရတယ္ ဘာကို အားက်တယ္ ဆိုတာ
ေတာ့ မသိဘူး၊ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ သူတို.နိင္ငံကိုဘယ္လိုထူေထာင္
ခ့ဲတယ္ဆိုတာကို ေရေရလည္လည္ သိရွိနားလည္ၿပီး အားက်တာလား ။

ဥပေဒေတြ အေႀကာင္းေၿပာရရင္ ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ ဥပေဒတိုင္းဟာ တရားတယ္လို.မဆိုနို္င္ပါဘူး တဲ့။ ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္ ဒါေႀကာင့္ တရားသူႀကီးဆိုတာက အမွဳကို ႀကားနာစစ္ေဆး တရားသၿဖင့္ၿဖစ္ေအာင္ ဆံုးၿဖတ္ေပးရပါတယ္ ၊ ဥပေဒအရ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ သက္ေသ အေထာက္အထား မခို္င္လံု။ အမွဳဴစစ္
ပုလိပ္ရဲ့ ခႊ်တ္ေခ်ာ္မွဴေတြ ေႀကာင့္ တရားခံ လြတ္သြားရတာကို ဥပေဒကမတရား
ဘူးလို.ေၿပာလို.မရသလို ၊ တရားခံကို ဥပေဒအရရံုးမတင္ဘဲ စြဲခန္.လူထုခံုရံုးနဲ(ဒီမိုကေရစီ)ၿဖစ္ေစ၊ ထံုးတမ္း စဥ္လာအရဆိုၿပီးၿဖစ္ေစ နီးရာသစ္ပင္မွာခ်က္ခ်င္း
လယ္ပင္းႀကိဳးတတ္အေသသတ္လိုက္တာဟာလဲ တရားတယ္လို. ေၿပာလို.မရပါ
ဘူး ။ ကိုယ္ၿဖစ္ေစၿခင္တို္င္း မၿဖစ္ရလို.ေတာ့ ဥပေဒကို မတရားဘူးလိုေၿပာတာ
ကိုကဘဲ တရားၿခင္မွတရားပါလိမ့္မယ္ ။

ဥပေဒဟာ အေၿခအေန အခ်ိန္အခါအလို္က္ လိုအပ္သလို ေရးဆဲြု ၿပဌာန္းတယ္
လို. သိရပါတယ္ ။ တခ်ိဳ.ဥပေဒေတြဟာ အခ်ိန္အခါ အေလွ်ာက္ တရားမွ်တမွဴ မရိွသလို ၿဖစ္လာရင္ ဒီဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က အၿမန္ဆံုးၿပင္ဆင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပေဒသစ္ မထြက္မခ်င္း အေရးေပၚၿပဌာန္းခ်က္ေတြ မထြက္မခ်င္း ဥပေဒတခု
ဟာအတည္ၿဖစ္ေနတာမို.ဒီဥပေဒကိုလိုက္နာၿမဲလို္က္နာ ေနႀက ဘို.လိုအပ္ပါ
လိမ့္မယ္ ၊ ဖီဆန္လို.ေတာ့ မၿဖစ္ဘူးထင္တယ္။

ေၿပာစရာက ၿမန္မာနို္ငံဟာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ေရာက္ခဲ့တာမို.ဥပေဒေတြဟာ
လဲ သူတိုသေဘာက် ၿ့ပဌာန္းထားတာလို.ေၿပာနို္င္ပါ တယ္ ။ အဂၤလိပ္ကို တြန္းလွန္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္ ၿပဌာန္းတဲ့ တခ်ိဳ.ဥပေဒေတြဟာ သဘာ၀မက် လူသားမဆန္ တရားမ်ွတမွဳ့ မရွိတာေတြ လို..ၿမင္ႀကတာကို နားလည္နိုင္
ပါတယ္ ။ ၿမန္မာနိင္ငံမွာသံုးတဲ့ ဥပေဒေတြဟာ Made in India under British licensed . ေတြဘဲ ၊ အိႏၵိယ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ဆိုတာ ႀကားဘူး မွာေပါ့၊ အခုေတာ့ မွဴၿပစ္ဆို္င္ရာ(သို.) ၿပစ္မွဳဆိုင္ရာ ဥပေဒလို. ေခၚေနႀက ပါတယ္ ။
ၿမန္မာတခ်ိဳ.ဟာ Indian Civil Service ( ICS) ဆိုတဲ့ ဘြဲ.ေတြ ဂုဏ္ေတြ ရွိမွ လူရာ၀င္တယ္ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာထူးရာခံေတြ ရထို္က္တယ္ ၊အဂၤလိပ္စကားနဲ့
စာၿဖစ္ေစ ၊ ဟိႏၵဴစကားနဲ့ စာၿဖစ္ေစ တတ္မွ အစိုးရနဲ ပါတ္သက္တဲ့ ဌာနေတြမွာ အလုပ္ရတယ္ ဆိုတာေတြက စၿပီး ဗမာေတြ အလုပ္ေကာင္း မရနို္င္ခဲ့ဘူးလို.မွတ္တမ္းေတြမွာ ေတြ.ရတယ္ ။ ရရင္လဲ ဘာယီယ အလုပ္ဘဲ တဲ့။

ဒီေန.ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ ၿမန္မာစာနဲ့စကား ရံုးသံုးဆိုတာကို တခ်ိဳ.က မတရားဘူးလို.ေတာင္ေၿပာေနႀကေတာ့ တၿခား ဥပေဒေတြကိုလဲ တရားတယ္ မွ်တတယ္ လို.ထင္လိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူး၊ ဒါကို ေပါ့ေပါ့ထင္ရင္ မွားသြာလိမ့္မယ္ ။ၿမန္မာ့လက္
ထက္မွာ ဥပေဒေတြကို အေခၚ အေ၀ၚေၿပာင္းတာေတြ ရွိခဲ့ေပမဲ့ အဓိပါယ္ေဖၚၿပ
ခ်က္ ၊ အတြင္း အခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေၿပာင္းလဲပစ္တယ္၊ ၿပင္ဆင္
တယ္ ဆိုတာေတာ့ မသိပါဘူး၊ ဆိုရွယ္လစ္ ဥပေဒတြကလႊမ္းၿပီး ခ်ဳပ္ထားတယ္ လို.ဆိုရင္ေတာ့ မွန္ပါလိမ့္မယ္ ။ အားလဲူးနီးနီး ၿဖစ္နိင္ေသးတယ္ ။

ဥပေဒေတြဟာ သူဟာသူ အဓိပါယ္ အတိအက် ဖြင့္ဆိုၿပီးသားပါ ၊ ကနဦး အစခ်ီထဲက ေရွေနာက္စကား မဆန္.က်င္ လွ်င္ ဆိုတဲ့ စကားနဲ့စၿပီး ဘယ္ဟာက ဘာကိုဆိုလိုတယ္လို.ေၿပာထားတာကိုသတိထားမိလို္က္တယ္၊
ေခတ္ေၿပာင္းလာလို. စံနစ္ေဟာင္းေတြကို အားလံုးစြန္.ပစ္ရမယ္၊ ဥပေဒ
ေတြကို ဖ်က္ပစ္ဘို.ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။ ေကာင္းတာ ဆယ္ မေကာင္းတာ ပါယ္ ဆိုတာေတာ့ ၿဖစ္သင့္ပါတယ္ ၊
၀န္ႀကီးေတြ ၀န္ေလးေတြ ၀န္ထမ္းေတြကိုသာ ထို္င္ရွိခိုးရရင္ေတာ့ ဘုရားနဲ.သံဃာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ လူေတြထဲမွာေရာ ဘုန္းႀကီးေတြထဲမွာပါ ဘုရားနဲ့
တန္းတူသူမရွိပါဘူး ၊ ဘုရားနဲ့တဂိုဏ္း ထဲ ထားတယ္ဆိုတဲ့ စကားဟာဘဲ လြန္လွၿပီ၊ လူေတြထဲမွာ ဘုန္းႀကီးေတြထဲမွာ ဘုရားနဲ့ တဂို္ဏ္းဘဲ ထားထို္က္သူ
ေတြဆိုတာ က်ဳပ္မေတြ.ဘူး ဘူး၊ ေၿပာရမယ္ဆိုရင္ ဘုရားရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ ၉ ပါးနဲ့ ညီတဲ့ လူ ၊ ဘုန္းႀကီး ရွိသလား မလားကို စမ္းစစ္ရလိမ့္မယ္ ၊ သဃၤန္း၀တ္တို္င္း
ဟာ ဘုန္းႀကီးမဟုတ္ပါဘူးလို. ေၿပာဘူးပါတယ္ ၊၊ ဥာဏဗလ စာရိတၱဗလ ဆိုတာတာဘုန္းႀကီးေတြနဲလဲ ဆို္င္မယ္လို. ေၿ့ပာၿခင္တယ္။

ကမာၻ.အဆင့္ဆိုတာဘာလဲ ေမးရင္ ၊ ဘာမွ မဟုတ္ဘူးလိုက်ဳပ္ကေတာ့ေၿဖမွာဘဲ
၊ က်ဳပ္ ဘာေၿပာေနတယ္ ဆိုတာ က်ဳပ္သိတာေပါ့၊ သူမ်ားေတြ ဘာေၿပာေနတာ
လဲ ဆိုတာလဲ က်ဳပ္္သိတယ္ ။

ေနာက္ေဖးလမ္းႀကားဆိုတာ နို္င္ငံတို္င္းမွာရွိတယ္၊ သူေတာင္းစားဆိုတာ နို္င္ငံ
ံတကာမွာရွိတယ္၊ ဖါသယ္ ဖါေကာင္းဆိုတာနို္င္ငံတကာ မွာရွိတယ္၊ ဒီေန. ၿမန္မာနို္ငံကို ၁၉၈၈ ခု မတို္င္မီကၿမန္မာနို္င္ငံနဲ.နွဳိင္း လိုက္ရင္ ေခတ္မီလာၿပီလို.ေၿပာမလား၊ ဘယ္အပို္င္းေခတ္မီလာသလဲဆိုၿ့ပိး မေမးနဲ့.၊ ကိုယ့္ဟာကုိယ္ ၿမင္ေအာင္ႀကည့္ႀက ၊ က်ဳပ္ကေတာ့ ဒါေတြဟာ ေပးရမဲ့ အဘိုးဆာနားေတြပါ လို.ဘဲ ေၿဖေတာ့မွာ ။

အၿမင္က်ယ္ရင္ မ်က္လံုးၿပဴးတယ္လို.ေၿပာမလား၊ အၿမင္က်ဥ္းရင္ မ်က္ခန္းစပ္
လို.ဆိုမလား ဘဲ။ အၿမင္ က်ယ္သူကို ဒိဗၸစကဳၡ အလင္းရေန တယ္လို.မထင္နဲ့.ေနာ္. သမိုင္္းေလ.လာသူေတြ ေရွ.အနာဂါတ္ကိုႀကိဳူတင္တြက္ခ်က္ ၿမင္တတ္ သူေတြဟာလဲ စံုးကေ၀ ေမွာ္ဆရာေတြ မဟုတ္ဘူး ။ ေဂါ(ဒ) ဖန္ဆင္းတဲ့ လူ ဆိုတာ အာဒန္ နဲ့ အိ ၂ ေယာက္ထဲသာၿဖစ္တယ္ဆ္ိုတာ ခရစ္ယန္ေတြ သိႀက
ပါတယ္ ။

က်ဳပ္က ေတာ့ ဖန္တည္းရွင္ဆိုတာ လူ ကိုေၿပာတာလို.ဘဲ ဆိုၿခင္တယ္ ၊ လူေတြဟာ ဖန္တည္းရွင္ေတြ စြမ္းအားရွင္ေတြ ဘဲ ။ ဘုရားတို. ၊ ေဂါ(ဒ္) ဆိုတာေတြကို လူက သတ္မွတ္တာ ပညတ္တာ၊ လူသာလွ်င္ပထာဏ လို.လဲ တခ်ိဳ.ကဆိုတယ္ ။ အလႊာအသီးသီး အထက္က ေအာက္ထိ ဥာဏဗလ ၊ စာရိတၱဗလ ၿမင့္ႀကဘို.လိုတယ္ ။ ဘယ္ လိုလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ ၊ ပညာေပးၿခင္း (အနုနည္း)၊ ဥပေဒနဲ့ၿပင္းထန္စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူၿခင္း(အႀကမ္းနည္း) ေတြနဲ့ၿပဳၿပင္ရမယ္ ၊၊

ေၿပာလို္က္အံုးမယ္ ၊ ၿမန္မာမွဳမွာ မေကာင္းၿမစ္ရာ ေကာင္းရာညႊန္လပ္ ဆိုတာရွိတယ္ ။ ကုိယ့္သားသမီး သူမ်ားသားသမီးေတြကုိ အၿမင္ မေတာ္ရင္ ေၿပာဆိုဆံုးမႀက တာေတြဟာ အၿမင္မေတာ္ရင္ ဆုံးမႀကပါ လို. မိဘေတြ
ကိုယ္တို္င္ကလဲ ဆံုးမေစၿခင္ႀက တယ္ ၊ ဆရာဆရာမေတြဟာလဲ အတူတူဘဲ ကိုယ့္သားသမီး သူမ်ားသားသမီးၿဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာသား ရင္သား မခဲြၿခားဘဲ ဆံုးသြန္သင္ ပဲ့ၿပင္ႀကတယ္ ၊ ဆံုးမတာမွာ အေႀကာင္းအက်ိုဳးနဲ.ရိွရမယ္လို.လဲေၿပာထားတယ္။

ေခတ္ေနာက္က်ေနတဲ့ ၿမန္္မာ့ ဓေလ့ ယဥ္ေက်းမွဳ ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြဘဲလို.ေၿပာေၿပာ ေခတ္မမီဘူးဘဲ ေၿပာေၿပာ၊ လြတ္လပ္မွဳ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳကိုေႏွာင့္ေႏွး
ေစတယ္ အဟန္.အတားၿဖစ္ေနတယ္လို တခ်ိဳ.က စာဖဲြ.ႀကလိမ္အံုးမယ္။

ေမးၿခင္တာက ဘာမဆို္င္တဲ့ ပေထြးေတြ မိေဒြးေတြက လာေၿပာေတာ့ ၊ ဘယ္လို
သေဘာရသလဲ ? လာပါအကို လာပါ အမ ၊ ေရေႏြးခ်မ္းပူပူေလး သံုးေဆာင္
ပါအံုး ၊ လဘက္ကေလးစားသြားပါအံုး လား ? သူတို.ကိုမ်ား သြားေၿပာႀကည့္စမ္း
နန္းေအာ့(ဖ)ေယာ္ ဘိဇနက္ဆိုၿပီး ထတုတ္ ထအုပ္ လိုက္ လိမ္.မယ္ ။

လူႀကီးေတြ ေၿပာဘူးတယ္ ၊ အတြင္းစကား အၿပင္ မေရာက္ေစနဲ့ တဲ့၊ ကိုယ့္
လူမ်ိဳး မေကာင္းေႀကာင္းေၿပာရတာ ရင္ထုမနာ ၿဖစ္ရတယ္ ။အေႀကာင္းအက်ိဳးနဲ.
ေၿပာစရာရွိရင္ ကိုယ္ဘဲေၿပာၿခင္တယ္ဆိုရင္မလြန္ပါဘူး ၊ အၿပင္သူေတြ ေၿပာတာ
မခံနို္င္ပါဘူးလို.ေၿပာဘူးတယ္၊၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအေႀကာင္း၊ ကိုယ့္ နို္င္ငံအေႀကာင္း ကိုယ္ကမသိဘူး သူမ်ား ေၿပာမွ သိရမွာဆိုရင္ေတာ့ မဟန္ေတာ့ဘူး၊ ကိုယ္.အေႀကာင္း ကိုယ္သာ အသိဆံုးၿဖစ္ရမယ္ ။ မသိဘူး ဆိုတာကိုက ဟုတ္ကို မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊၊

မေန.တေန.ကလဲ ဗလ ၅ တန္ ဆိုတာထည့္ေၿပာခဲ့.ေသးတယ္၊ ဒီထဲက ဥာဏဗလ နဲ့ စာရိတၱဗလတို. အေရးႀကီးပံုကိုအရိတ္အၿမြတ္ ေၿပာခဲ့တယ္ ၊ အက်ယ္ခ်ဲ့စရာလဲ သိပ္မလိုပါဘူး ၊ နားမလယ္စရာမရွိပါဘူး ။ ဥာဏ္မရွိရင္ တိုးတက္ႀကီး ပြားေအာင္ မလုပ္နို္င္ဘူး ၊ ရွိၿပီးသားအားအင္ ကို္ ခ်ိနဲ့ေစမယ္ ၊ စာရိတၱမေကာင္းရင္ေတာ ေၿပာမေနေတာ့နဲ. ၊ ရွိတဲ့ဥစၥာ ပစၥည္း ဆံုးရွံဳးမယ္. မိတ္ေဆြ အေပါင္း အသင္း ကင္းမဲ့ မယ္ ။ ကိုယ့္ကို လူမသိၿခင္ဘူး ေရွာင္ခြာႀက
မယ္ ၊ အေကာင္း ေၿပာစရာ ဘာတလုံးမွ မရွိေတာ့ဘူး ။

အဲဒါကို ႀကည့္ၿပီး ၿမန္မာေတြရဲ့ အင္အားခြန္အားဆိုတာအရာရာမွာဥာဏဗလနဲ့
စာရိတၱဗလတို.က အကၡရာၿဖစ္တယ္ဆိုတာ သိေစလိုတယ္ ။ ဒီလိုေၿပာလို. နားလယ္ႀကမလား မသိဘူး။ ကံရွိေသာ္လည္း ဥာဏ္မရွိ လို. မြဲရ တယ္ တဲ့ ၊ ၿမန္မာစကားရွိတယ္ ၊ စာရိတၱမ႑ိဳင္ႀကံ.ခို္င္ႀကရမယ္ဆိုတယ္- မခို္င္ရင္ ဘာၿဖစ္မယ္ဆိုတာ လူတို္င္းသိ ေနတာဘဲ ။ အက်ယ္ခ်ဲ.ဘို.လိုေသးသလား၊
ေနာက္ဆံုးေၿပာၿခင္တာကေတာ့ ဘာသာတရားရဲ့ သင္ၿပမွဳေတြကို လို္က္နာရင္၊ ဥာဏ္ပညာ ၿပည့္စံုၿပီး၊ စာရိတၱမ႑ိဳင္ႀကံ့ခို္င္လာႀက လိမ္.မယ္လို.အမွန္တကယ္ ယူဆတယ္ ။
ဗုဒၵဘာသာ ဥပေဒႀကီးဆိုတာနဲ.လူေတြကိုေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္လိုမရေသးဘူးထင္
တယ္၊ ၿမန္မာေတြ အားလံုး ဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြ မဟုတ္ေသးဘူး ၊ ေဂါတမ ကိုယ္တို္င္က အခါအားေလွ်ာ္စြာ တရားဓမၼ နာယူပါ ၊ ေဆြးေႏြးပါလို.ဘဲေဟာ
ထားတယ္ ။

ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ပါးပါးေပါ.။