Article submitted by: minkyaw thuyein on 17-Feb-2013  
ၿမန္မာနိင္ငံ လုပ္ႀကံခံရၿခင္း ( ၂ )
ကိုရင္ႀကီး ၊

ဦးေၿပာင္ႀကီး ဖင္ေၿပာင္ၿခင္တယ္ ထင္တယ္ ေပါ့ေပါ ့ေၿပာေနတယ္ ၊ ဒါမ်ိဳးေတြ ႀကားဘူးေပါင္းမ်ားေနလို. က်ဳပ္ကေတာ့ အထင္လဲမႀကီးဘူး ။ လုပ္ႀကည့္စမ္းပါ လို.လဲ သူခိုးကို ဓါးရွုိး မကမ္းဘူး။


က်ဳပ္ေၿပာခဲ့ဘူးေပါင္းလဲ မ်ားပါၿပီ ၊ ကိုရင္ႀကီးေၿပာတာေလးကိုသေဘာက်လြန္း
လို. ထပ္မံေဖၚၿပၿပီး ကိုယ့္ ရွဳေဒါင့္ တမ်ိဳး ကေန ေလ.လာမိတာကို အမ်ားတကာ
သတိၿပဳမိေအာင္ တင္ၿပလိုက္ၿခင္တယ္ ၊ ကိုရင္ႀကီး သိတဲ့အတို္င္း ပါလီမန္
္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႀက့ံဖြံပါတီ၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလယ္ေတြနဲ့လူမ်ိဳးစုနို္င္ငံေရး
ပါတီ ေတြ အသီးသီးရွိႀကတယ္။ သူတို.အားလံုးေနာက္မွာလဲ သူတို.အသီးသီး
ရ့ဲစစ္ေတာင္ပံ လက္နက္ကို္င္တပ္ေတြ အသီးသီးရွိႀကတယ္ ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ/တပ္မေတာ္နဲ.အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲထားႀကတဲ့ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ.ေတြဟာ ဒီေန.အထိ သီးၿခားကိုယ္ပို္င္ တပ္ေတြအၿဖစ္နဲ.လက္နက္ကိုင္ထားႀက
တုန္းဘဲ ရွိတယ္ ၊ အေၿခအေနေတြကိုေစာင့္ႀကည့္.ေနႀကတယ္ ၊ ကခ်င္ လိုဘဲ ရရင္ရ မရရင္ခ်ဆိုတဲ့စိတ္လဲသူတိုမွာရွိေနတုန္း ဘဲလို. ခန္.မွန္းလို.ရတယ္ ။


ဒါဟာ နို္င္ငံေတာ္နဲ့လံုၿခံဳေရးနဲ့ နို္င္ငံသားတို.ရဲ့အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို
ခ်ိန္းေခ်ာက္ေနတုန္းဘဲ ဆိုတာ ေတြ.ရတယ္ ၊ ေနာက္ ၂ ႏွစ္နဲ့လဲ ၿပသနာေၿပ
လညေစလိမ့္အုံးမယ္မဟုတ္ဘူး ၊ ေနာက္ အႏွစ္ ၂၀ မႀကာရင္ ေတာ္ေသး
တယ္လို.ဘဲေၿပာေတာ့ ။ ကခ်င္အေရးကိုရည္ညႊန္းၿပီး ဦးသိန္းစိန္က နို္င္ငံေတာ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ မွဳုေတြကို အဟန္.အတားအေႏွာက္အယွက္ၿဖစ္စရာရွိတယ္လို.ေၿပာဘူးတယ္ ။


ၿမန္မာ့နို္င္ငံအေရးဟာ ေသေသခ်ာခ်ာေတြးရင္ ေပါ့ေပါ့ မဟုတ္ မ်က္ေတာင္ ခတ္ မခံဘူး၊ ခတ္ တဲ့လူက အရွံဳးဘဲ လို.ၿမင္တယ္ ။ ဥပါဒ္ ဒဏ္ေႀကာင့္ ဥပါဒ္
ၿဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့စကားလို ေတာ့ အေႀကာက္လြန္လို.၊ စိုးရိမ္လြန္လို.ၿဖစ္ရတာမ်ိဳး မၿဖစ္သင့္ဘူး ။


ၿပီးခဲ့တဲ့အပိုင္းက တပ္မေတာ္ကတန္ဘုိးရွိတဲ့အသက္ေတြမ်ားစြာေပး ထိမ္းထား
နိင္ခဲ့တယ္ ၊ တပ္မေတာ္က ဘာေႀကာင့္ ဘာလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္
နားလည္သူနဲပါတယ္ ၊ ဒီအသက္ေတြရဲ့တန္ဘိုး ေတြတပ္မေတာ္ရဲ့တန္ဘိုးေတြ
ကို က်ဳပ္တို.ဆီက လူ ဆိုတာေတြက နားလည္ႀကရဲ.လား လို.ေမးၿခင္တယ္ ။ က်န္စစ္သား ကယ္တာကို ပစ္မွားတဲ့ ေစာလူးမင္း ငရမန္ကန္းလက္မွာ ေသရ
တာ ရွိဘူးတယ္ ။ ၿမန္မာ နိုင္ငံမွာ ေစာလူးေတြ တပံုႀကီး ။ က်န္စစ္သားဆိုတာ ရွိသင့္တယ္ ။


သတိဆိုတာကေတာ ပိုသည္မရွိ လိုသည္သာရွိသည္ ဆိုတဲ့ အတိုင္း သတိေပး
သင့္တာေတြကို ေတာ့ ေပးရမွာဘဲ ။ ေလာကမွာ မၿဖစ္နို္င္တာမရွိဘူး ၊မၿဖစ္ေသး
တာ သာရွိတယ္ လို.လူႀကီးေတြ ေၿပာဘူးတယ္ ၊


ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းၿဖစ္ေတြကိုေလ့လာရင္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာေတြ
လုပ္ၿပီး ဘာေတြမွန္ခဲ့သလဲ၊ ဘာေတြမွားခဲ့သလဲဆိုတာေတြကို ေရးခ်ၿပီး နွိုင္း
ယွဥ္ႀကည့္ဘို.လိုလိမ့္မယ္မွာဘဲ ၊ ခ်ီးႀကဳးစရာေတြ ကဲ့ရဲ့စရာ ေတြ လူတို္င္းမွာရွိ
တယ္၊ ဒါေတြကိုေနာင္လာ ေနာင္သားေတြ သိေအာင္၊ နမူနာယူ ၊သခၤဏ္းစာယူ
နိင္ေအာင္ ေဖၚၿပရမယ္၊ ေလာကမွာ အမွားမလုပ္ဘူးတဲ့ လူ ဆိုတာ မရွိ သ ေလာက္ဘဲ ထင္တယ္ ။ ဒါေႀကာင့္ေတာ့ လူဆိုတာ အမွားလုပ္နိင္ခြင့္ရွိတယ္ -ဒါဟာလူ.အခြင့္အေရးလို. ေတာ့ၿဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မဟုတ္ဘူးေပါ့ ၊အမွားလုပ္
ဘူးမွ အမွန္ကိုလဲ သိမယ္ ။ အမွားကိုအမွန္ ယူဆသူေတြ ရွိသေပါ.ေလ ။


အထူးသၿဖင္. ဆီလိုအေပါက္ရွာ အၿပစ္အနာအဆာေတြရွာႀကံေၿပာႀကမယ္ဆိုရင္
။ ေၿပာစရာေတြကေတာ့ ဆံုးမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ဒီေၿပာစရာေတြကိုဘဲေကာင္း
တဲ့ဘက္ကႀကည့္ရင္ အေကာင္း ၊ မေကာင္းတဲ့ ဘက္ကႀကည္.ရင္ မေကာင္းတာ
ဘဲ ၿမင္ႀကလိမ့္မယ္ ၊ အဆိုးမၿမင္ရင္ေတာ္ေသးတာေပါ.။ ဥပမာအားၿဖင့္ မ်က္ေစ
ေစြတယ္ ၊ ပါးရြဲ.တယ္ ၊ နားတဖက္ ၿမင့္တယ္ ၊ ေပါင္တန္တိုတယ္လက္တန္ရွည္
တယ္ စသၿဖင့္ ေပါ့ေလ ။ ေၿပာရမယ္ဆိုရင္ သိဒိတၳ ေဂါတမ ေတာင္ မွားၿပီးမွ အမွန္ကိုေရာက္ရပါတယ္ ။ တခုေတာ့ရွိပါ တယ္ သူမ်ား ေၿပာလို.မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က မွားမွန္းသိၿပီး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က အခ်ိန္မေႏွာင္းမီ ၿပန္လည္ ၿပဳၿပင္နိင္တာဟာ အေကာင္းဆုံးမို.ဂုဏ္ၿပဳ ခီ်းက်ဴးရမွာပါ ။


တဆက္ထဲထည့္ ေၿပာရရင္ ရိုးရိုးလူ သာမန္ သာ ဆိုရင္ ကိုယ့္မယား ကိုယ္သား
ကို တာ၀န္မယူဘဲ ပစ္သြားသူလို့ အၿပစ္ ေၿပာလို.ဆံုးေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး ၊ ဒါက ဥပမာ ေၿပာတာပါ ။ ဆိုလိုတာက သမိုင္းကို သိတဲ့ အခါ ၊ တနည္းအားၿဖင္ မိမိ့
ကိုယ္ မိမိ ၿပန္လည္စမ္းစစ္ ဘို. လိုအပ္တယ္ ၊ လိုတိုး ပိုေလွ်ာ့ေတြ ညွိယူရမယ္ ဆိုတာဘဲ ၊ ကိုယ္ ဘာၿပဳလို.ဘာၿပင္္ရမယ္ဆိုတာ သိအပ္တယ္ ၊ သတိ ထားရ
မယ္ ၊ ကိုယ့္သမိုင္း ကိုယ္သိရေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မွန္ထဲႀကည္.ၿပီး ကိုယ္သာ
လွ်င္ အလွ ဆံုးထင္ေနလို. လဲ မၿဖစ္ေသးဘူး ၊ မႏွင္းၿဖဴ တေယာက္က ပိုလွပါ
တယ္လို. မွန္ကဆိုလိုက္ေတာ့ မႏွင္းၿဖဴ ကို ေသေအာင္ သတ္ခိုင္းေပမဲ့ ေသေန့
မေစ့လို. မေသရဘူးဆိုတဲ ပံုၿ့ပင္ေလးဟာ မွတ္သားစရာဘဲ ။


ၿမန္မာနိုင္ငံ သမိုင္းကို ေလ.လာရင္ မင္းအဆက္ဆက္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ၿမန္မာေတြ မညီမညြတ္ ရွိခဲ့ႀကတာေတြ.ရတယ္ ၊ ဘယ္သူေႀကာင့္လို. ရိုးစြတ္လို.မရပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးမေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူညံ့ဖ်င္းလို. ဘဲ တဲ့ ၊ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံေတြ တာ၀န္ဘာမွ မရွိေတာ့ဘူးလား ၊ နိုင္ငံတခုမွာ တာန္မဲ့နိုင္ငံသားေတြၿပည့္ေနရင္ ဒီနို္ငံငံဟာ ဘယ္ေလာက္ႀကာႀကာခံမလဲ ။ ၿမန္မာေတြကို တနိုင္ငံထဲက ၊ တနိုင္ငံ ထဲသားေတြ ၿဖစ္ေအာင္ ႀကိဳပန္းခဲ့ တဲ့ ဘုရင္ေတြ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိခဲ့ဘူးတယ္ဆိုတာလဲ ေတြ.ရပါ တယ္ ၊ ဒါေပမဲ အဒြန္.မရွည္ခဲ့ ဘူးမဟုတ္လား ။ ၿဖစ္ခ်ိန္တန္လို.ၿဖစ္ ပ်က္ခ်ိန္တန္လိုပ်က္ ဆိုတာဟာ တာ၀န္မဲသူေတြ ေၿပာတဲ့
စကားပါ ။ ေနာက္လူက ဆက္ၿပီးမထိမ္းနိုင္လို.ဘဲေပါ့ ကိုရင္ႀကီးရဲ့။ ၿမန္မာ စကားကိုက တေက်ာင္းတဂါထာ တရြာတပုဒ္ဆန္း" လို. ဆိုတယ္မဟုတ္လား?
ဘုရားပုထိုးေစတီေတြေတာင္ ေနာက္လူက မထိန္းသိမ္းရင္ ေတာင္ဘို.ေၿမပံု ၿဖစ္တတ္တယ္ ။


အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ဳိးေႀကာင့္ ၊ အၿမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ ပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ အခုခ်ိန္ထိ ၿမန္မာတနို္င္ငံ ထဲနဲ.ၿမန္ာမာအားလံုး တနိင္ငံထဲသား ဆိုတဲ့ ဒီအႀကံ
ဟာမေအာင္ၿမင္နိုင္ေသးဘူး ဆိုတာ၀န္ခံရလိမ့္မယ္ ။ ေရွ.အလားအလာ အနာဂါတ္ကေတာ့ လူ အေနနဲ ေၿပာဘို. ခန္.မွန္းဘို.ခက္ပါတယ္ ။


အာဏာရွိသူကို၀ိုင္းျပီးဖင္ရက္ဆားျဖဴးလုပ္ခ်င္သူ အခ်ိန္မစီးသူေတြမ်ားျပီး အဲဒီလူမ်ားက ေနရာေကာင္းရ သြားႀကတာ ေခတ္အဆက္ဆက္ဆိုရမယ္။ ဒါ မ်ိဳးေတြဟာ နိင္ငံ တကာမွာ ထြန္းကားေနတဲ့ ဓေလ့ထံုးစံ ေတြ ဆိုတာကို ေတြ.ရတယ္ ၊ တိုးတက္မွဳေတြရဲ.အဘိုးဆာနားအခ်ိဳ.ဆိုရင္လဲ မမွားဘူး၊ ၿမန္မာၿပည္မွာ ဒါမ်ိဳးေတြကို ေဘာင္အတြင္းသြင္းၿပီး လက္ခံေနတယ္ဆိုတာကို တင္ၿပဘူးတယ္ ။ သူေခတ္နဲ.ေတာ့သူတြင္ က်ယ္ဆိုတာ ဒါဘဲေပါ့ ၊ ကိုယ့္လ"ူ
ဆိုတာလဲ ဒါဘဲ ၊ ၿမန္မာေတြဟာ သာကီ၀င္မ်ိဳးေတြလို.ဆိုတယ္မဟုတ္လား၊
ကိုယ္အမ်ိဳးကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႀကတဲ့ လူမ်ိဳးေတြ ေလ။ ညာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ
ဆိုတာနဲ့လဲ အညီမို. ဘာေၿပာရမွန္းေတာင္ မသိဘူး ။ ဒါေႀကာင့္လဲ တခ်ိန္က ႀကဴပင္ခုတ္ ႀကဴငုတ္မက်န္ရ - ေဆြစဥ္ ၇ ဆက္ မ်ဳိးစဥ္ ၇ ဆက္ သုတ္သင္ပစ္
္တာ လိုအပ္လို.ဘဲ ၊ ဆိုးေတာ့ မဆိုးဘူး ၊


တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ုပ္ေရးညီညြတ္ေရးပ်က္ဆီးတာ ရွိခဲ့သလို နိုင္ငံ ေတာ္ေတြ ထူေထာင္နိုင္ခဲ့တာေတြလဲ ရွိ တယ္ ၊ ဒီေနရာမွာ က်ဳပ္တို.ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဆရာႀကီးေတြလုပ္ေန တဲ့အေမရိကန္ ၿပည္ေထာင္စုတို.၊ အဂၤလိပ္တို.ရဲ့ ့အတိတ္
သမို္င္းေရာ ပစၥဳပန္သမို္င္းေတြကိုပါ ေလ့လာဘို.လိုမယ္ ၊ ဘိုင္ဘယ္ ေလ့လာရင္
အစၥေရးနို္င္ငံ(ဂ်ဴး ) အေႀကာင္းသိမယ္ ၊၊ ကိုယ္လိုၿခင္သလိုသာ ဆြဲေပေတာ့ ။


ဒီမိုကေရစီေတြ လူ.အခြင္.အေရးေတြ ဆိုတာ စာအုပ္ထဲက စားလံုးေတြ ဘဲဆိုတာေတြ.ရလိမ့္ မယ္။ သူတို. ဟာ ဘယ္လူ ကိုမွ ေသာက္ဂရူမစို္က္ဘူး ေပါ့၊ ကမာၻရပ္ရပ္မွာ လူေတြ သန္းနဲ.ခ်ီၿပီး ထြက္လာ စစ္ဆန္.က်င္ ေရး ဆႏၵၿပႀကတာေတြ ၊ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳက်ဳးလြန္သူေတြကို သိပါရက္နဲ့ အေမရိကန္ၿဖစ္ေနလို. အဂၤလိပ္ၿဖစ္ေနလို. ဥေရာပက အလိုမတူေသာ္လဲ ပါေနလို. ဘာမွ မလုပ္နိင္ၿဖစ္ရတဲ့ ကမာၻ.အဖြဲ.အစည္းႀကီးဆိုတာက ကမာၻႀကီးက ၿမန္မာအပါအ၀င္ အၿခားသူေတြကို ၀ိုင္းၿပီး မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး သားမယား ၿပဳခံရတာေတြဟာ တရားတယ္ မွ်တတယ္လို.ထင္ေန လက္ခံေနသူေတြဟာ လူေတြ လူ စိတ္ရွိသူေတြလို. ေၿပာမလား ? ကိုရငႀ္ကီး
နားလည္ပါတယ္ ။


တိုင္းၿပည္ကိုု တကယ္ဘဲ ညီညြတ္ေစၿခင္သလား ဆိုတာအေမးလြယ္သေလာက္
အေၿဖရႀကပ္တဲ့ ေမးခြန္း ဘဲ ၊ ဘယ္သူေတြ ညီညြတ္ၿခင္ႀကသလဲ ၊ ဒီဗို္က္-အင္္ရုဴး(လ္)- ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တာ ေနရာတကာမွာရွိတယ္၊အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား
ထဲကလူေတြရဲ. လက္သံုးစံနစ္ ဆိုတာကို မေမ့ေကာင္းပါဘူး ကိုရင္ႀကီး၊ အအုပ္္
ခ်ဳပ္ ခံေတြ ၊ တေတာင္းစားေတြ ဖက္ခြက္စားေတြ စာမတတ္ ေပတတ္ ကိုယ္
အမည္ကိုယ္ ႀကက္ေၿခခတ္ ၿပီ္း လက္မွတ္ထိုး ႀကသူေတြ အသံုးခ်ခံေတြ ေကာင္းစားတုန္းက ေကာင္းစားခဲ့တာဘဲ မဟုတ္လား ။ ဒီလို.ေၿပာေတာ့လဲ မေကာင္းၿပန္ဘူး အမွန္ဘဲ ။


ကိုရင္ႀကီးက ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင္းျပည္လို့ေခၚရမွာေတာင္လန့္ေလာက္ေအာင္မ်ားတယ္ဗ်။ ဆိုေလေတာ့၊ က်ဳပ္ကလဲ ၿမန္မာနို္င္ငံကို အေနာ္ရထာမင္းေစာ ဗုဓၵဘာသာ ယူလာတာနဲနဲေစာမ်ားသြားသလားလို.ထင္မိ တယ္ ၊ အေနာ္ရထာ ခမ်ာလဲ အေသေစာ သြားခဲ့တယ္ေလ၊ ကၽြဲခတ္တယ္ဆိုလား ႀကပ္ခြဲတယ္ဆိုလား
ကၽြဲနတ္ကိုးကြယ္သူူေတြက ေၿဖာင္လိုက္ႀကတာဆိုလားဘဲ ၊ သိပ္ေတာ့မရွင္းဘူး၊ ။


ၿမန္မာေတြ ဗုဓၵဘာသာ၀င္ၿဖစ္လာေတာ့ စိတ္ထား ႏူးညံ့သိမ္ေမြ.လာတယ္ဘဲ ေၿပာရမယ္ ၊ေပ်ာညံ့လာတယ္ လို.ဆိုရင္ႀကိဳက္မွာမဟုတ္ဘူး ။ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာပုဂိုလ္ေတြ ဘုရားဆုပန္ေတြ ဘုရားၿဖစ္မဲ့ အုတ္ခဲေတြ အရာရာကို ကြဲကြဲျပားၿပား မၿမင္နို္င္ ေ၀ခြဲမရ ကိုယ္.ဟာကိုယ္ အၿမင္ရွုဳတ္ေနႀကတာ ၊ မႀကာခင္ကဘဲဲ ထည့္ ေၿပာခဲ့ေသး တဲ.( ဆူပါစေတးရွင္း) အယူသီးမွဴေတြ ၊ (အိတ္စတြင္း(မ)ဇင္း) အစြန္းေရာက္မွဴေတြ ေႀကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနႀက ရ တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ဟာကို မသိႀကရင္ နိဗၸာန္ေရာက္ဘို.ေတာ့ မလြယ္ေသးဘူး ။ သတၱ၀ါတခု ကံတခုလို.ဆိုထားေတာ့ မသိရင္ မသိသူေတြရဲ့တာ၀န္ဘဲ ၊ သူတို.ထို္က္နဲ့ သူတိုကံလို.ဘဲ ဆိုရံု ဘဲ ေပါ့ ။


၀မ္းနဲစရာက ၿမန္မာေတြ အၿမင္မွန္ဘယ္ေတာ့ရႀကမလဲဆိုတာဘဲ ၊ ေလးသေခ်ၤနဲ့
ကမာၻတသိန္းဆိုရင္ေတာ့ လဲ မစြန္ေသးဘူး ၊အေကာင္းကိုေမွ်ာ္လင့္တယ္
ဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ေကာင္းပါတယ္ ၊ အေကာင္းနဲ့အဆိုးဒြန္တြဲ ေနေလေတာ့ ဘယ္ဟာက အရင္္ေရာက္လာမွာ ဘယ္ဟာက ေနာက္ေရာက္လာမွာဘဲ ကြာလိမ့္လိမ္မယ္ ။ ဘာဘဲ လာလာ ကိုယ္က အသင့္ၿဖစ္ေနဘို.က အဓိက အေရးႀကီးတယ္ ။


အစိုးရေကာင္း တခု ရဘို.ၿပည္သူေတြေကာင္းဘို. လိုတယ္လို. ဒီကေၿပာခဲ့တာ အႀကိမ္ေပါင္းမနဲေတာ့ဘူး၊ အစိုးရဆိုတာ ၿပည္သူထဲ လူေတြကို ၿပည္သူေတြက ေရြးတာ ။ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ.စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒသစ္မွာ ၿပဌာန္းတဲ့ ၿပည္သူ.ကိုယ္စား
လည္ၿဖစ္ထိုက္သူ အရည္အခ်င္းကိုၿမွင့္တင္ရမယ္ ၊ ဆႏၵမဲေပးနို္င္သူရဲ့ အရည္ အခ်င္းကိုလဲ ၿမွင့္တင္ရလိမ္.မယ္။ အရည္အခ်င္းနဲ့ ၿပည့္စံုတဲ့သူကိုအရည္အခ်င္း
ၿပည့္စံုတဲ့ၿပည္သူ ေတြက ကိုယ္စားလည္အၿဖစ္ မေရြးခ်ယ္ဘဲ ပုဂိုလ္စြဲ - စြဲေန
သမွ် ကေတာ့ ကိုယ္နဲ.တကြ ၿပည္သူေတြေရာ နိုင္ငံပါ နစ္နာဘို.ဘဲ ရွိတယ္
ဆိုတာ လက္ေတြ. ။


နို္င္ငံေရးဆိုတာ ၿပည္သူေတြကို နားလွဲ.ျပီး ပါးရိုက္တတ္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးၿဖစ္ေလ
ေတာ့ ကိုယ္ေမြးတဲ့ေမ်ာက္က ကိုယ့္ကိုၿပန္ေခ်ာက္ ေနတာၿဖစ္ေနတယ္ ။ ၿပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ ရင့္က်က္ ၿပည့္၀ေနရင္ ကိုယ္ေမြးတဲ့ ေမ်ာက္( ကိုေရြးတဲ့ ၿပည္သူ.ကိုယ္စားလည္) က ကိုယ့္ကိုၿပန္ေခ်ာက္/ ပါးရိုက္တာမ်ိဳးလဲၿဖစ္မယ္ မထင္ဘူး ၊


ကိုရင္ႀကီးကလဲဗ်ာ ၊ ကိုယ္ကိုကို.လဲ သိပ္ မႏွိမ့္ခ်စမ္းပါနဲ ၊ ေခါင္းေပၚတက္ ေသးေပါက္ ခ်ီးပါးသြားလိမ့္မယ္၊ ကိုယ့္ေလာက္မွ မတတ္တဲ့ ေကာင္ေတြ တပုံ
ႀကီးဆိုတာ အထင္ရွားႀကီးရွိတာ သိသားနဲ့.၊ အႀကံေပးပုဂိုလ္ ခန္.မွဘဲလား ၊ အႀကံေပးအဖြဲ.ထဲ ပါမွဘဲတဲ့လာ း ၊ တိုင္းၿပည္နဲ.လူမ်ိဳး ကို ခ်စ္တဲ့ ၊ တိုင္းခ်စ္ ၿပည္ခ်စ္ေတြ မ်ိဳးခ်စ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္အၿပင္ကေန လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အၿပဳသေဘာနဲ.အႀကံၿပဳနိုင္တာ ဘဲ ၊ သမတ ကိုယ္တို္င္ဆီၿဖစ္ေစ ၊ လႊတ္ေတာ္
ဥကၠဌဆီၿဖစ္ေစ သက္ဆို္င္ရာ ၀န္ႀကီးဆီၿဖစ္ေစ ။ အနီးဆံုး သံရံုးကတဆင့္ ၿဖစ္ေစ ၊ အင္တာနက္ ၀က္စိုက္ ကေနၿဖစ္ေစ လက္မွတ္ထိုး စာေရး မိတၱူဴ ပို.နိင္တာ သိသားနဲ့. ။


ကိုရင္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ မႀကာခဏေၿပာဘူးသလို တန္ရာ တန္ရာဘဲ ေပါ့ မဟုတ္
ဘူးလား။ ကိုယ္နဲ့ထို္က္တန္ တာကို ကိုယ္ရလိမ့္မယ္ ဆိုတာ ေယဘံုယ် အားၿဖင္
အမ်ားက လက္ခံထားတယ္ ။ သိႀကားမင္းကၽြဲေယာင္ ဖန္ဆင္းၿပတာေတာင္ ဂ်ိဴကားတယ္ လို.ေၿပာသူဟာ ၿမန္မာ တဲ့ ။


ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါး ေပါ့ ။